کمیسیون مستقل انتخابات درآینده نزدیک روند توزیع کارت رای دهی را آغاز میکند

(Last Updated On: ژانویه 26, 2013)

مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات درمحفلی که به منظور ارایه معلومات برای رسانه ها تدویر داده بود گفت: “این کمیسیون در نظر دارد تا در آینده نزدیک برای برگزاری یک انتخابات آزاد ، عادلانه و شفاف که مطابق خواست مردم افغانستان باشد. روند ثبت نام کارت رأیدهی را به آنعده از افرادی که تازه سن هجده ساله گی را تکمیل کرده باشند ویا هم تا روز انتخابات هجده ساله شوند و همچنان برای آنانیکه تازه به کشور عودت نموده اند آغاز خواهند نمود”.

ضیاالحق امرخیل رییس دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات همچنان استفاده از کارت انتخابات قبلی و تذکره های الکترونیکی را که درآینده نزدیک از جانب وزارت داخله کشور توزیع میشود نیز تایید نمود گفت:دارندگان تذکره های الکترونیکی نیزمیتوانند درانتخابات ریاست جمهوری سال سیزده نودوسه با استفاده از تذکره های الکترونیکی شان اشتراک نمایند.

آقای امرخیل از آمادگی های کمیسیون برای تطبیق این برنامه این اطمینان داد و گفت:” که کمیسیون مستقل انتخابات درنظر دارد که تا دو هفته قبل از روز برگزرای انتخابات برای دو نیم میلیون واجدین شرایط کارت رأیدهی را توزیع نماید”.

گفته شده است که هزینه این روند از پانزده تا بیست میلیون دالر پیش بینی شده است.

با اینکه همه آقای امرخیل نقش وهمکاری احزاب سیاسی، متنفذین ، علما و درکل مردم افغانستان  را در برگزاری انتخابات شفاف حتمی دانسته و بر این باور است که بدون همکاری این نهاد ها شفافیت انتخابات تضمین شده نمی تواند

گفته میشود که در چند دوره از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که قبلآ سپری شده برای بیش ازهفده میلیون از واجدین شرایط رایدهی کارت توزیع گردیده است اما درانتخابات های گذشته حدود شش تا هفت میلیون ازشهروندان افغان در این پروسه اشتراک نموده بودند.

کمیسیون مستقل انتخابات امنیت مراکز رأیدهی را یگانه چالشی میداند که میتواند شفافیت را برهم بزند اما مسوولان در این نهاد گفتند لیست 7 هزارمحل رایدهی را تا ماه حوت سال روان به ارگان های امنیتی می سپارند وپس از ارزیابی آنان مناطق که امنیت آن توسط نیروهای امنیتی تامین شده باشد در آنها روند برنامه های خود را تطبیق خواهند نمود.

About ATN News

Avatar

Check Also

بازداشت یک مرد چهل ساله به اتهام نکاح اجباری با یک دختر زیر سن

(Last Updated On: ژانویه 17, 2020)پولیس بغلان یک مرد چهل ساله را به اتهام نکاح …