شکایت های انتخاباتی به گونه جدی بررسی می شوند

(Last Updated On: جولای 24, 2018)

کمیسیون شکایت های انتخاباتی شکایات و اعتراضات انتخاباتی را در مورد نامزدان مجلس نمایندگان و شورا های ولسوالی ها به صورت جدی ثبت و بررسی می کند.

مسوولان در کمیسیون شکایت های انتخاباتی با ابراز این مطلب می گویند که تا هنوز شش صد و هفتاد پرونده اعتراض و شکایت ها را ثبت کرده که از این میان سی و هشت پرونده آن به صورت کامل بررسی شده است.

روند طی مراحل اعتراض و شکایت های انتخاباتی شامل نه مرحله است: نخستین مرحله آن بخش معلومات است که در این مرحله مراجعه کننده ها مواد و ورق های معلوماتی و شماره نوبت را دریافت می کنند.

مرحله بعدی ثبت و دوسیه بندی اعتراض هاست که در این مرحله اعتراض ها و شکایت های مراجعه کنندگان دریافت شده و توسط کارمندان کمیسیون وارد مرکز اطلاعات می شود.

مرحله سوم تصنیف بندی اعتراض ها و شکایت هاست که در این بخش دوسیه ها بر اساس نوعیت و موضوع آن اولویت بندی می شوند.

مرحله چهارم ثبت اعتراض ها و شکایت های انتخاباتی است که در این مرحله ابتدا سند ها بصورت فزیکی و تخنیکی بررسی می شوند.

مرحله بعدی تحلیل حقوقی اعتراض ها و شکایت هاست در این مرحله سند های در یافت شده مورد تحلیل حقوقی و اداری قرار می گیرند.

مرحله ششم تدقیق پرونده هاست در این بخش نواقص دوسیه ها رفع شده و در نهایت پیش نویس گزینه های احتمالی برای تصمیم گیری تهیه می شود.

مرحله بعدی اتخاذ تصمیم است در این مرحله پرونده ها به جلسه کمیسیون پیشکش شده سپس رای گیری صورت گرفته و تصمیم اتخاذ می شود.

در مرحله هشتم تصمیم ها ابلاغ میشود که در این مرحله تصمیم اتخاذ شده با طرفین پرونده شریک ساخته می شود و این تصمیم ها به کمیسیون انتخابات و نهاد های مرتبط ارسال می شود.

و مرحله آخری تعقیب و تطبیق تصمیم هاست در این مرحله تصمیم های اتخاذ شده از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی تعقیب شده تا اطمینان حاصل شود.

About Ariana News

Check Also

شش جنگجوی طالبان در پکتیکا کشته شدند

(Last Updated On: آوریل 23, 2019) در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی در ولایت پکتیکا …