خبرهای تازه

کمیسیون: حذف ۲۵ تن از فهرست نامزدان مجلس نماینده گان نهایی نیست

(Last Updated On: آگوست 4, 2018)

کمیسیون شکایت های انتخاباتی می گوید که حذف نام های بیست و پنج تن از فهرست نامزدان مجلس نماینده گان نهایی نیست و ممکن شمار از آنها دوباره شامل فهرست شود و شمار هم حذف شوند.

شماری از نامزدان کرسی های مجلس نماینده گان که از سوی کمیسیون ویژه بررسی نامزدان دارای افراد مسلح غیر قانونی متهم به داشتن افراد مسلح غیر قانونی از فهرست حذف شدند روز شنبه در کابل اعتراض کردند.آنان این تصمیم کمیسیون ویژه  را پذیرفتنی نمی دانند.

فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان گفت: “یقینا هر نوع تصمیم و برنامه در این کمیته خاص انجام شده، این برنامه سیاسی و توام با سلیقی های سیاسی از جانب حکومت بوده است.”

در این همین حال، الله گل مجاهد، عضو دیگر مجلس نمایندگان بیان داشت: “آنان می خواهند مجاهدین را از لیست دور کنند و کسانی را به پارلمان بیاورند که نیم غربی باشد و نیم افغانی.”

اما کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می گوید: تصمیم کمیسیون ویژه در مورد نامزدان حذف شده نهایی نیست.

علی رضا روحانی، دبیر کمیسیون شکایات انتخاباتی اظهار داشت: “تنها به اساس تصمیم کمیسیون شکایت های انتخاباتی است که افراد از لیست حذف می شوند و یا به لیست باز می گردند. تصمیم را که کمیسیون بررسی گرفته است هنوز نهایی نیست و تا زمانیکه ما تصمیم نگرفتیم کسی از لیست حذف و یا اضافه نمی شود.”

با این حال نهاد های ناظر تاکید می ورزند که بررسی شکایت های افراد مسلح غیر قانونی از سوی کمیسیون ویژه انجام می شود. کمیسیون شکایات تنها مسایل تخنیکی را به بررسی می گیرد.

شمس راسخ، عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت: “این کمیته خاص است که موارد جرمی و موارد حقوقی را بررسی می کند ولی کمیسیون شکایت های انتخاباتی به صورت خاص تنها موارد را می تواند مستقلانه پیگیری بکند که مربوط به مسایل تخنیکی می شود و جنبه حقوقی و جرمی ندارد.”

کمیسیون انتخابات تاکید دارد که هرچه زود تر باید کمیسیون شکایت های انتخاباتی فهرست نهایی نامزدان مجلس نماینده گان را ارسال کند در غیر آن پاسخگوی پیامد های تاخیر ارسال فهرست بر دوش کمیسیون شکایات انتخاباتی خواهد بود.

گزارشگر: دیانا صمدی

About Ariana News

Check Also

انتخابات۹۷: فهرست ۲۵۰ نفری نشست دوحه، روایت مسخره آمیز نزد طالبان

(Last Updated On: آوریل 18, 2019)