خبرهای تازه

کمیسیون انتخابات: روند ثبت نام رای دهندگان با شناسنامه های اصلی ادامه خواهد یافت

(Last Updated On: می 28, 2018)

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید روند ثبت نام رای دهندگان بر اساس شناسنامه های اصلی ادامه خواهد یافت.

کمیسیون مستقل انتخابات پس از لغو نصب برچسب بر کاپی شناسنامه می گوید برای آنعده از شهروندان کشور که با تهدید امنیتی روبرو باشد شناسنامه دومی توزیع می شود تا روی آن برچسپ رای دهی بزنند .

ملیحه حسن، عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت:”هر شهروند که در شناسنامه شان ستیکر موجود باشد به مدیریت های ثابت اداره ثبت احوال نفوس مراجعه کنند و مشکل امنیتی خود را گفته یک قطعه مثنی شناسنامه را بدست آورند.”

این تغییر در رویکرد کمیسیون نگرانی نهادهای ناظر را نیز برانگیخته است آنان می گویند کمیسیون انتخابات برنامه بنیادی برای برگزاری یک انتخابات شفاف و سالم ندارد. و ادامه این وضعیت می تواند بی باوری ها را نسبت به این روند بیشتر کند.

یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد افغانستان بیان داشت: “کمیسیون مستقل انتخابات در تصمیم گیری های شان بعضا با مشکلات مواجع می شوند که ما رد کرده نمی توانیم, در هر تصمیم اگر کمیسیون تقسیم شود می تواند زمینه ساز استفاده ابرازی باشد.”

شماری دیگر نگران ادامه مداخله حکومت به بهانه های گوناگون در روند انتخابات اند .

نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان اظهار داشت: “متاسفانه تحمل طرح حکومت و ایجاد تشنج و کشیده گی بین کمیشنران برنامه حکومت است این وضعیت به نفع روند نیست اگر قرار باشد ادامه یابد انتخابات افغانستان را به طرف بحران می برند.”

به اساس آخرین آمار ها بیشتر از یک میلیون و هشتصد هزار تن ثبت نام کرده اند که یک میلیون دوصد هزار ان مرد و پنج صد هزار دیگر آن بانوان اند.

روند ثبت نام رای دهندگان همزمان با اینکه در مرکز شهرها ادامه دارد از دو روز به این سو در ولسوالی ها هم آغاز شده است.

About Ariana News

Check Also

انتقادها از بکارگیری نیروهای امنیتی در فعالیت های سیاسی

(Last Updated On: مارس 18, 2019)در حالیکه صدها نیروی ویژه مصروف به کرسی نشاندن فرمانده …