کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی گزارش مرحله اول کاری خود را به ریاست اجرایی ارایه کرد

(Last Updated On: آگوست 30, 2015)

Election

رییس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید که طرح اصلاح پیشنهادی این کمیسیون یازده مورد می باشد. در همین حال عبدالله عبدالله رییس اجرایی از این طرح پیشنهادی کمیسیون اسقبال کرده می گوید: که از این طرح با جدیت حمایت خواهیم کرد.

 

در نشست کیمسیون اصلاح نظام انتخاباتی که گزارش مرحله اول کاری شان را به عبدالله عبدالله رییس اجرایی ارایه میکردند شاه سلطان عاکفی رییس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی بر حسب ذیل یازده موارد را برای آوردن اصلاحات در بسته پیشنهادی خود ارایه کردند.

 

1_ نظام انتخاباتی : نظام انتخاباتی طوری تغیر یابد تا سهم گیری و رشد احزاب سیاسی را در بر گیرد

2_حوزه های انتخاباتی : برای نامزدان انتخابات حوزه ها در داخل ولایت ایجاد گردد.

 

3_ فهرست رای دهندگان و رای دهی : این فهرست به اساس تذکره تابعیت ترتیب شود .

4_شرط تحصیلی برای عضویت در مجلس نمایندگان: شرط تحصیلی فراغت از صنف چهاردهم تسجیل شود.

5_ مرکز رای دهی : برای تعیین مرکز رای دهی باید تجدید نظر گردد.

6_ ترکیب کمیته گزارش : تعین اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی

7- کمیسیون مستقل انتخابات_ اعضای این کمیسیون هفت تن بر اساس مشارکتی و جنسیتی باشد.

 

8_ میکانیزم رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی : تعداد اعضای کمیسیون شکایات 5 تن بر اساس مشارکتی و جنسیتی باشد.

9_ به منظور پاسخگویی کمیسیون های انتخاباتی : حل معضلات میان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی و تامین شفافیت در روند انتخابات.

 

10_سهم زنان : سهم کرسی زنان در شوراهای ولایتی و ولسوالی ها 25 درصد تسجیل شده است.

11- استخدام کارکنان : معلمان مکاتب استادان موسسات تحصیلات عالی دولتی طبق طرزالعمل که از طرف کمیسیون وضع میگردد.

 

شاه سلطان عاکفی رییس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در رابطه به آوردن شفافیت چنین گفت:

 

شاه سلطان عاکفی رییس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید ” شاه سلطان عاکفی رییس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افزود که مردم خواستار شفافیت در روند انتخابات هستند و دوباره باید اعتماد سازی شود”

 

در همین حال عبدالله عبدالله رییس اجرایی از این طرح پیشنهادی کمیسیون استقبال کرد و یاد آور شد که از آن به جدیت حمایت خواهیم کرد.

 

عبدالله عبدالله رییس اجرایی میگوید “امید واریم زمان که فوت شده دوباره با توانایی تان بدست آورده و تمام پیشنهادات تان با جدیت مورد حمایت قرار خواهد گرفت”

 

با این حال نماینده سازمان ملل و یکی از اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ظرفیت کاری اعضای این کمیسیون را ستایش کرد.

 

یا ما می تا دا موچی نماینده سازمان ملل و یکی از اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید

” تجارب ما در کار اعضای این کمیسیون مفید بوده باشد و ملل متحد با روند کاری این کمیسیون متعهد است و حمایت اش ادامه دارد”

 

برای آوردن اصلاحات و برگزاری انتخابات نیاز به حمایت جدی جامعه بین المللی است. این موضوع است که بیشتر مورد تاکید بود. حالا دیده شود که این بسته پیشنهادی چقدر مورد حمایت و تطبیق قرار خواهد گرفت.

 

 

 

گزارش از احمد شعیب صدیقی

About Ariana News

Avatar

Check Also

«عمل‌کرد غیرقانونی کمیسیون انتخابات کشور را به بحران خواهد برد»

(Last Updated On: نوامبر 18, 2019) اگر کمیسیون مستقل انتخابات، بربنیاد قانون عمل نکند و …