خبرهای تازه

کمیته ۲۷ نفری مجلس نماینده‌گان میررحمان رحمانی را رییس مجلس اعلام کرد

(Last Updated On: می 23, 2019)

کمیته ۲۷ نفری مجلس نمایندهگان پس از بررسی‌های انتخابات هیئت اداری مجلس، میررحمان رحمانی، را به عنوان رییس این مجلس اعلام کرد.

اعضای این کمیته می‌گویند بررسی‌های نتیجه شمارش آرا می‌رساند که یک رای باطل نبوده و آرای آقای رحمانی، ۱۲۴ رای بوده است.

غلام حسین ناصری، عضو کمیته ۲۷ نفری مجلس نماینده‌گان می‌گوید: “از مشاهده و بررسی رای دهی نتیجه خاصی حاصل نشد و همه آرای شان را استعمال نموده اند، و از نتیجه شمارش مجدد رای دهی و آرشیف آرای تائید رحمانی یک صدو بیست و چهار رای و از اصولی پنجاه و پنج رای و باطل پنجاه و چهار رای و آرای سفید سیزده رای است که دو صد چهل و شش رای کار گرفته شده است و و آقای رحمانی رای اکثریت مجلس را کسب کرده است.”

با این حال،۱۱عضو این کمیته، نتیجه بررسی این کمیسیون را نپذیرفته و خواستار تصمیم نهایی مجلس نماینده‌گان در این مورد شدند.

میرویس یاسینی، یک عضو این کمیسیون ابراز می‌دارد: “برای آرای باطل باید در تالار تصمیم گرفته شود و بررسی شود و با درنظرداشت قانون، عدالت و تعهدی که نماینده گان کرده اند رسیده گی کنند و تصمی گیری کلی صورت گیرد.”

درهمین حال، عطامحمد دهقان‌پور، رییس موقت، مجلس نمایندگان تاکید می‌ورزد که برای معرفی رییس این مجلس فیصله اش را بربنیاد اصول وظایف داخلی انجام داده است.

آقای دهقانپور بیان می‌دارد: “من یک بار دیگر تاکید می کنم که فیصله مه در روز دوم انتخابات بربیناد قانون و اصول وظایف داخلی صورت گرفته و در ماده هفتاد و دو اصول وظایف داخلی گفته که باید به آرای استعمال شده مراجعه شود و بعد از آن تصمیم گرفته شده و این اصول هم به زبان فارسی و هم پشتو نوشته شده و اگر کسی بخواهند انگلیسی هم ترجمه کرده می تواند.”

پس از آن که انتخابات هئیت اداری مجلس نماینده‌گان برای گزینش رییس این مجلس تنش‌زا شد، درنخست یک کمیته ۱۵ نفری نتوانست برای حل این معضل به یک تصمیم برسد، اما کمیته ۲۷ نفری پس از بررسی‌های دو روزه از چگونه‌گی روند انتخابات هئیت اداری فیصله کرد که آقای رحمانی برنده سمت ریاست مجلس است.

قرار است معضل به میان آمده بر سر احراز کرسی ریاست مجلس از سوی نامزدان این پست، در اجندای مجلس نماینده‌گان به بحث گرفته شود و فیصله‌های کمیته به نماینده گان مجلس گزارش داده شود تا فیصله کل اعضای مجلس نماینده‌گان در مورد فیصله این کمیته گرفته شود.

گزارشگر: رفیع صدیقی

About Ariana News

Avatar

Check Also

احتمال تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری

(Last Updated On: اکتبر 16, 2019) احتمال تأخیر در اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری …