کمیته گزینش: فهرست کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی در هفته روان نهایی می شود

(Last Updated On: نوامبر 7, 2016)

capture

کمیتۀ گزینش در هفتۀ جاری لیست کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را به حکومت ارائه می کند.

مراجعین برای کسب مقام کمیشنری مدارک تحصیلی شان را آورده به سوالات اعضای این کمیته پاسخ میدهند و باید یک برنامه را برای انتخابات و برگزاری انتخابات ارائه کنند.

محمد شریف عمرزی، نامزد کمیشنری می گوید: “اسناد ها بررسی شده و هیچ فردی به اساس روابط شخصی وارد این کمیته نشده اند.”

گفته می شود مراجعه کنندگان اغلب شان استادان دانشگاه اند، نامزد کمیشنران از این روند راضی اند و هیچ فردی به اساس روابط شخصی وارد این آزمون نشده است.

کمیتۀ گزینش می گوید، تا دو روز دیگر روند آزمون گیری به پایان می رسد و لیست به حکومت می رود.

هارون رشید، عضو کمیتۀ گزینش می گوید: “در مرحلۀ نهایی قرار داریم و تا دو روز دیگر ارزیابی ها با پایان خواهد رسید.”

کمیتۀ گزینش با تاخیر چند ماهه پس از آن ایجاد شد که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی بستۀ را به حکومت برای اصلاحات ارایه کرد و در این بسته کمیتۀ گزینش به عنوان یک نهاد که کمیشنران را از میان مردم برمی گزیند، پیشکش کرد.

گزارشگر: فرحناز فروتن

About Ariana News

Check Also

تنش‌ها بر سر گزینش رییس در مجلس نماینده‌گان

(Last Updated On: می 19, 2019) تنش‌ها میان طرفداران و مخالفان میررحمان رحمانی، رییس تازه …