کمپاین جلوگیری از گشت موتر های شیشه سیاه در کابل آغاز شد

(Last Updated On: ژانویه 26, 2013)

پولیس ملی افغانستان پس ازحمله گروهی طالبان بر چندین نهاد دولتی ، گشت موتر های شیشه سیاه دولتی و غیر دولتی را به منظورجلوگیری از حملات و بی نظمی های امنیتی، در پایتخت شهر آغاز کرده است.

به گفته مسوولان پولیس:”این کمپاین با همکاری دیگر نهاد های امنیتی به گونه دایمی ادامه خواهد داشت و در آن تمام موتر ها از وجود شیشه های سیاه پاک کاری خواهند شد”.

داود امین معاون امنیتی فرماندهی امنیه کابل گفت:” به ارتباط اینکه دشمن از این نقطه خالی استفاده کرده نتواند ، پولیس به همکاری نهاد های امنیتی دیگر کمپاین جلوگیری موتر های شیشه سیاه و همچنان افرادی را که با سلاح در داخل شهر کابل گشت میکنند آغاز کرده است”.

با آنکه شماری از کارمندان دولتی داشتن شیشه های سیاه را در موتر هایشان یک نیاز امنیتی میدانند اما معاون امنیتی فرماندهی کابل با تایید این موضوع گفت:” به مقامات دولتی تا مدت زمان کوتاه دیگر نیز اجازه خواهیم داد اما پس از مدتی در صورت نداشتن اسناد قانونی با آنها نیز مطابق قانون بر خورد خواهیم نمود.

در همین حال پولیس مکلف شده است تا کسانی را که با این اقدام نیروهای امنیتی مخالفت میکنند، به لوی څارنوالی معرفی کند.

سید احسان طاهری رییس نظارت و بررسی اداره امور در رابطه به آغاز این کمپاین گفت:” بنا بر فیصله و تصمیم شورای وزیران ، لوی څارنوالی نیز مکلف است تا برای اجرای تعقیب عدلی و باز رسی جدی ، در کنار پولیس مسوولیت بگیرد و این کمپاین را حمایت کند و پیدا کند که کی از قانون سرکشی میکند.

این نوع مانورهای پولیس در داخل شهر بارها و بارها عملی شده است، اما نتیجه آن موقتی بوده، حالا دیده شود که این اقدام اخیر که گفته میشود خیلی جدی است، تا چه زمانی پایدار خواهد ماند موردی است که گذشت زمان به آن جواب خواهد گفت.

About ATN News

Avatar

Check Also

فرمانده پولیس ولسوالی ورسج تخار در بغلان ترور شد

(Last Updated On: نوامبر 15, 2019) محمد افضل حکیمی، فرمانده پولیس ولسوالی ورسج ولایت تخار، …