کشمکش‌ها بر سر تعیین هیئت اداری در مجلس نماینده‌گان ادامه دارد

(Last Updated On: ژوئن 1, 2019)

برای رسیده‌گی به تنش‌های موجود در مجلس نماینده‌گان باید یک راه حل اساسی جستجو شود و نباید این خانه به گروگان گرفته شود.

شماری از نماینده‌گان مردم در مجلس با ابراز این مطلب می‌گویند که انتظار موکلین آنان نباید به ناامیدی مبدل شود، زیرا آنان از نماینده‌گان شان انتظار خدمت‌گزاری دارند.

خداداد عرفانی، نمانیده مردم غزنی در مجلس بیان می‌دارد: “ما که به خانه ملت استیم موکلین ما از ما انتظارات خدمت گزاری را دارد ما میخواهیم که مشکل به میان آمده هر چه زودتر حل شود تا ما برویم به مسوولیت های اساسی ما که همانا نظارت از عملکرد حکومت قانون گزاری ها درغیر آن پیامدهای آن ناگوار خواهد بود.”

در همین حال شمار دیگری از اعضای مجلس تاکید می‌ورزند که بربنیاد اصول وظایف داخلی این مجلس، رییس تعیین گردیده و نباید بیش‌تر از این به این موضوع دامن زده شود.

عبدالعزیز حکیمی، نماینده مردم پروان در مجلس میگوید: “بحث ریاست مجلس پایان یافته و بربنیاد اصول وظایف داخلی آرای استعمال شده دوصدو چهل و چهار بوده و یک صدو بیست وسه رای پنجاه جمع یک است و اگر رای که باطل شده باطل نباید پنجاه جمع دو می شود یعنی این بحث پایان یافته است،اما برخی از حلقه ها تلاش دارند تا کارکرد مجلس را زیر پرسش قرار دهند.”

با این حال شمار دیگری از اعضای مجلس تأکید می‌ورزند که معضل به میان آمده در مجلس راه حل قانونی دارد و باید به قانون مراجعه شود.

میرویس یاسینی، نماینده مردم مجلس ننگرهار در مجلس می‌گوید: “این مشکل که در پارلمان به وجود آمده ما را نگران کرده اما این مشکل صد فی صد راه قانونی دارد و ما امید داریم کمیته ده نفری بعد از عید این مشکل را حل کند.”

از سویی هم، شماری از نماینده‌گان مجلس می‌گویند که اگر مشکل به میان آمده در مجلس به زودی حل نگردد، حیثیت شورای ملی بیشتر زیر پرسش قرار خواهد گرفت.

هر چند مجلس نماینده‌گان همه ساله در انتخابات هئیت اداری با چالش‌های مواجه می‌شود، اما این نخستین‌بار است که تنها کرسی مجلس بیش از دو هفته می‌شود که خالی است و چانه زنی‌ها برای حل تنش ایجاد شده حل نگردیده است، دیده شود که پس ازروزهای عید این مجلس به چه تصمیمی دست خواهند یافت.

About Ariana News

Avatar

Check Also

یوناما: عبدالله به «مذهب و قوم» رییس مرکز اطلاعات کمیسیون انتخابات توهین کرده است

(Last Updated On: نوامبر 11, 2019) نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در نامه ای به …