بهای دالر در برابر پول افغانی افزایش یافته و هر دالر در بدل ۷۷.۴۰ در بازارهای کشور معامله ‌می‌شود.

شماری از صرافان سرای شهزاده کابل، می گویند که پول افغانی بهایش را در برابر ارزهای خارجی از دست داده و تاثیرات منفی بر وضعیت اقتصادی مردم به جا گذاشته است.

این صرافان می گویند که از آغاز سال روان تا کنون پول افغانی در برابر ارزهای خارجی ارزش را بطور بی‌پیشینه از دست داده است.

در بازار روز سه شنبه( ۲۰ حمل) سرای شهزاده کابل، بهای یک دالر به ۷۷.۴۴ رسیده است.

با این حال، اتحادیه صرافان کشور بانک مرکزی را برای بی ثبات شدن پول افغانی به بی پروایی متهم می‌سازد.

حاجی زیرک، عضو اتحادیه صرافان افغانستان می‌گوید: “بانک مرکزی مسوولیت دارد تا وضعیت پولی افغانی را کنترول کند و به همان اندازه که پول در بازار اعلان میکند این پول را در بازار عرضه نمی کند.”

درهمین حال شماری ازآگاهان اقتصاد بانک مرکزی را برای مدیریت پول افغانی به باد انتقاد می‌گیرند و می‌گویند که پالیسی بانک مرکزی دراین راستا یک پالیسی ناکام است.

شبیر بشیری، یک تن آگاه امور اقتصادی اظهار میدارد: “میزان کم صادرات و عدم نظارت ازمارکیت همه چالش های هستند که ارزش پول افغانی کاهش یابد.”

این در حالیست که نوسان در نرخ دالر همواره بازرگانان را در افغانستان متضرر کرده است. از طرف دیگر ناامنی، اتکا به واردات، اقتصاد وابسته به پول‌های کمکی، و قدرتمندی اقتصاد ایالات متحده امریکا از دلایل افزایش ارزش دالر در برابر افغانی گفته می‌شود.