پیام نوروزی غنی: برگزاری انتخابات و صلح با مخالفین موارد مهم در سال جدید است

(Last Updated On: March 21, 2018 4:09 pm)

اشرف غنی رییس جمهور کشور در پیام نوروزی خویش، برگزاری انتخابات شورای ملی و صلح با مخالفین را از کارهای بزرگ دولت در سال جدید عنوان کرد.

آقای غنی در پیام خود گفت: “در سال ۹۷ برای دایرشدن انتخابات شفاف و مسوولانه شورای ملی و شورای ولسوالی ها آمادگی های همه جانبه گرفته شده و ما در ۹۸ انتخابات ریاست جمهوری خواهیم داشت.”

رییس جمهور هر چند از موجودیت موانع فرا راه صلح ابراز نگرانی کرد، اما از هدف قاطع آوردن صلح نیز حرف زد.

وی اضافه کرد: “هدف ما صلح همه جانبه و با عزت است و با همکاری مردم ما به این صلح خواهیم رسید. باید مخالفین ما بدانند که جنگ راه حل نیست.”

وعده های رییس جمهور غنی در سوی دیگر در میان جریان های سیاسی با بی باوری دنبال می شود و در آخرین مورد، صبغت الله مجددی یکی از رهبران جهادی هشدار داد که اگر انتخابات برگزار نشود جاگزین رییس جمهور را در لوی جرگه انتخاب خواهند کرد؛ زنگ خطری که ظاهراً حکومت را به برگزاری حتمی انتخابات بیدار کرده باشد.

About Ariana News

Check Also

محقق: هراس افگنان سلاح های پیشرفته تر از نیروهای دولتی دارند

(Last Updated On: September 20, 2018 6:16 pm) محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی می …