خبرهای تازه

پولیس: چهار سارق معادن در ولسوالی سیاگرد پروان بازداشت شدند

(Last Updated On: آگوست 10, 2016)

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????چهارتن در پیوند به استخراج و سرقت معادن در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان بازداشت شدند.

دفتر مطبوعاتی پولیس امن و نظم عامه با نشر خبرنامه ای نوشته است کهمحمد هارون مبارز فرمانده کندک پولیس امن نظم عامه در غوربند های ولایت پروان میگوید که شب گذشته در عملیات مشترک نیروهای امن ونظم عامه و مدیریت امنیت ملی ولسوالی سیاگرد ولایت پروان چهار تن را در پیوند به سرقت  سنگ های قیمتی از معادن ولسوالی غوربند ولایت پروان بازداشت کرده اند.

به نقل از خبرنامه این افراد در تحقیقات ابتدائی گفته اند با طالبان محلی در بخش های از این ولسوالی همکار اند و به حمایه مسلحانه طالبان میخواستند سنگ های قیمتی را از معادن این ولسوالی اخراج نمایند.

مواد مخدر و سنگ های قیمتی از جمله منابع اصلی عایداتی گروهای مخالف مسلح دولت در افغانستان خوانده شده است.  

About Ariana News

Check Also

پل کمپنی شهر کابل فرو ریخت

(Last Updated On: آوریل 19, 2019) پل کمپنی که چندین ولایت جنوب و غرب را …