عاجل خبرونه

په تېرو دولس ورځو کې څه باندې۳۳۰فلسطینیان وژل شوي دی

(Last Updated On: جولای 20, 2014)

mideast-israel-palestinians.jpeg28-460x3071

فلسطینيچارواکيوايي،پهتېرودولسورځوکېپرغزه د داسرائیليځواکونوپههوايي بریدونو کېڅهباندې۳۳۰تنهوژلشويدي.

اسرائیلودجولایپهاتمهدحماسدوسلوالودراکټي بریدونو پهځوابکېپرغزههواييعملیاتپيلکړل.

زرگونهپيادهاسرائیليعسکردجمعېپهورځدحماسدوسلوالودپټوځایونواوراکټویشتونکیودویجاړولولپارهغزېتهننوتل.

داسرائیلپوځوايي،چېدجمعېپهورځې يې دوهعسکر،داسرائیلو خاورېتهدحماسدیوشمېروسلوالودننوتلودمخنیويپرمهالپهنښتهکېووژل شول.

لهدېسرهداسرائیلوتلفاتپېنځه تنوتهرسیږي.

په دې عملیاتوکېدوهملکياسرائیلاویوعسکرچېظاهراپهتېروتنهویشتلشوی و،وژلشويدي.

ټاکل شوې د ملگرو ملتونو سرمنشي بانکي مون د کړکېچونو د پای ته رسولو لپاره منځني ختیځ ته سفر وکړي.

له دیارلس ورڅو را پدیخوا اسرائیلو پر غزې بریدونه پیل کړي او تر اوسه په دې موده کې ۳۳۰ فلسطنیان وژل شوي دي.

About Ariana News

Check Also

روسیه د جمعې پر ورځ د یوې نړیوالې ناستې کوربتوب کوي

(Last Updated On: نوومبر 4, 2018) د روسیې د بهرنیو چارو وزارت څرګنده کړې، چې …