خبرهای تازه

پس از این هیچ ساختمانی بدون اجازه وزارت زراعت اعمارنخواهد شد

(Last Updated On: ژانویه 5, 2013)

مقام ها در وزارت زراعت و شهرداری کابل می گویند: پس ازاین بدون اجازه وزارت زراعت برای هیچ کس امر ساختمان در شهر داده نمی شود.

عبدالجبار تقوا والی کابل ساخت شهرک های رهایشی را که در ده سال گذشته توسط زورمندان آباد شده غیر قانونی دانسته گفت :”در ده سال گذشته بیشتر شهرک ها در زمین های زراعتی از سوی زورمندان به شکل غیر قانونی ساخته شده است .

آقای تقوا با اشاره به ساخت شهرک های غیر قانونی افزود:”هستند اشخاصی که برای بدست آوردن نفع، خیانت بزرگی را انجام میدهند”.

از سوی هم محمد آصف رحیمی وزیر زراعت، مالداری وآبیاری با تایید این چالش ها گفت: “یکی از مسوولیت های وزارت زراعت جلوگیری از ساخت وساز منازل رهایشی در زمین های کشاورزی است”.

درهمین حال ریاست زراعت ولایت کابل محفلی را به مناسبت تکمیل شدن بیش از 80 درصد کار 288 برنامه انکشافی دربخش زراعت ولایت کابل راه اندازی کرد.

About ATN News

Avatar

Check Also

بانوان متشبث از بی‌توجهی حکومت در عرصه بازاریابی برای تولیدات شان شاکی اند

(Last Updated On: جولای 30, 2019) حکومت افغانستان، با بانوان متشبث هیچ گونه هم‌کاری نکرده …