پاکستان در فهرست کشور های «تامین کننده مالی هراس افگنی» قرار نگرفت

(Last Updated On: فوریه 24, 2018)

گروه ویژه اقدام مالی، پاکستان را وارد فهرست کشور های تامین کننده مالی هراس افگنی نکرد.

هرچند که رویترز به نقل از یک مقام پاکستانی گفته بود که گروه ویژه اقدام مالی در پاریس، پاکستان را بار دیگر در فهرست کشور های تامین کننده مالی هراس افگنی قرار داده و این تصمیم هم برایند تلاش های امریکا بود اما گروه ویژه اقدام مالی جا گرفتن پاکستان را در فهرست خاکستری کشور های تامین کننده مالی هراس افگنی رد کرده است.

اما دولت افغانستان می خواهد که فشار ها بر پاکستان افزوده شود تا این کشور دست از پشتیبانی هراس افگنی بردارد.

دوا خان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور گفت:”هر فشار سودمند است؛ فشار بر حامیان هراس افگنی، مبارزه با هراس افگنی را با کامیابی روبرو می سازد.”

امریکا می کوشید تا با وارد شدن نام پاکستان در این فهرست، سلسله نو فشار ها را بر اسلام اباد وارد کند؛ فشار های که پیامد آن آسیب رسیدن به اقتصاد، روند سرمایه گذاری و روابط اقتصادی پاکستان با جهان می بود. دلیل دیگر این تلاش هم، منجمد سازی سرمایه های گروه های هراس افگن در پاکستان گفته می شود.

حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان بیان داشت: “نشست پاریس پاکستان را به خط خاکی ببرد در عرصه بانکداری دلیل اش این گروه ها بود فشار بین المللی این است که سرمایه های این گروه های منجمد شود.”

گروه ویژه اقدام مالی حتا در بیانیه اش نامی از پاکستان نبرده است هرچند که امریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان با طرح قرار دادن پاکستان در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی موافقت هم کرده بودند.

احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان اظهار داشت:”فهرست خاکستری یعنی این که هنوز اقدامی در برابر پاکستان نمی شود و یک نوع اخطار برای کشور از بهر مبارزه با هراس افگنی است.”

ماه پیش دولت آمریکا اعلام کرد که تمامی کمک‌های نظامی خود به پاکستان را تا زمانی که اسلام آباد دست به اقدام عملی در برابر گروه های هراس افگن شبیه طالبان و شبکه حقانی نزند، قطع خواهد کرد.

About Ariana News

Check Also

پایگاه نظامیان خارجی در بگرام هدف حمله‌های موشکی قرار گرفت

(Last Updated On: می 23, 2019) پایگاه نظامی نیروی‌های حمایت قاطع در بگرام ولایت پروان …