وزارت های دفاع و داخله ۲ میلیارد افغانی از سرمایه گذاران بدهکار اند

(Last Updated On: May 21, 2017 6:28 pm)

وزارت های دفاع و داخله ۲ میلیارد افغانی از سرمایه گذاران بدهکار اند.

خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان فساد و مداخله اداره های گوناگون را در کار سرمایه گذاران از دشواری های میداند که وضیعت سرمایه گذاری در کشور را به بحران برده است.

آقای الکوزی میگوید، “وزارت های داخله و دفاع ملی از ما ۲ میلیارد افغانی بدهکار اند که ۲۰۰ شرکت شامل آن میباشد.”

در همین حال داکتر عبدالله عبدلله، دشواری ها فرا راه سرمایه گذاران را بیشتر از آن میداند که گفته میشود.

وی میگوید، “قرارداد ها به دوستان و نزدیکان داده میشود که این یکی از مشکلات بسیار جدی است.”

در همین حال سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری کشور و دادستان کل نیز وجود فساد در کشور را مانع کار سرمایه گذاران میداند.

وی میگوید، “فساد از موانع بزرگ سر راه سرمایه گذاری در کشور است.”

از سوی هم فرید احمد حمیدی، دادستان کل میگوید، “برای ایجاد سرمایه گذاری در افغانستان از طریق مبارزه با فساد، باید تامین امنیت و مصونیت را به میان آوریم.”

آگاهان نیز میگویند که با اغاز کار حکومت وحدت ملی، بسترهای سرمایه گذاری در کشور سخت صدمه دید و حکومت وحدت ملی در حمایت از سرمایه گذاران صادقانه عمل نمیکند.

About Ariana News

Check Also

سیگر: بخش بزرگ کمک های امریکا در بیرون از افغانستان سرمایه گذاری شده است

(Last Updated On: September 23, 2018 5:18 pm)جان ساپکو رییس اداره بازرس ویژه امریکا برای …