خبرهای تازه

وزارت معارف: عالمان دین برای تدریس در اصول صنفی مکتب‌ها استخدام می‌شوند

(Last Updated On: سپتامبر 1, 2018)

وزارت معارف کشور در نظر دارد تا عالمان دین را به عنوان آموزگار برای اصول صنفی در معارف کشور جذب کند.

قرار است عالمان دین برای آموزش دهی اصول صنفی در مکتب‌های کشور از سوی وزارت معارف به کار گماشته شوند.

وزارت معارف می‌گوید که کار بالای این طرح ادامه دارد و بیشتر این طرح در روستاهای که فارغان مکاتب کمتر دارد عملی خواهد.

دستگیرمنیر مشاور ارشد وزارت معارف ابراز می‌کند: “ما روی طرحی کار میکنیم که بتوانیم به جز معلمان عالمان دین را برای آموزش دهی اصول صنفی جذب کنیم و ما در روستاها با مشکل فارغ صنف دوازدهم مواجه ایم و در عدم موجودیت فارغان مکتب‌ها از علما در جذب معلمان استفاده می‌شود و در اصول صنفی تنهاد خواندن و نوشتن درست، از سوی این عالمان آموزش دهی می‌شود.”

در همین حال شماری از آموزگاران از این طرح وزارت معارف انتقاد می‌کنند و می‌گویند که عالمان دین ظرفیت کامل برای تدریس درمکتب‌ها را ندارند.

حارث لعلی یکی از آموزگاران می‌گوید: “برای اصول صنفی و یا کسی که طفل را درک کرده بتواند و در رشته های تعلیم و تربیه و یا پیداکوژی آموزش دیده باشد نه این که به شکل مدرسه تدریس نماید که یک سیستم دیکتاتوری است و در کل شاگردان نمی‌توانند آموزش بهتر ببیند و این طرح یک طرح ناکار در کشور است.”

عبدالله صدیقی آموزگار دیگر می‌افزاید: “درمکتب‌ها به عنوان آموزگار باید کسانی گماشته شوند که مسلکی باشند و بتوانند آموزش درست‌تر به شاگردان بدهد، اما طرح وزارت معارف برای گماشته شدن عالمان دین یک طرح ناقص است و اگر عملی شود این روند به ناکامی می انجامد.”

با این حال شماری از آموزگاران می‌گویند که عالمان دین تعلیمات مسلکی برای آموزش دهی ندارند و ازهمین رو این طرح معارف را با چالش مواجه خواهد شد.

About Ariana News

Check Also

ارگ حمله امروز در شهر کابل را محکوم کرد

(Last Updated On: آوریل 20, 2019) ریاست جمهوری، با پخش خبرنامه‌ی، حمله مهاجمان مسلح بالای …