خبرهای تازه

وزارت معادن برنامه تثبیت ذخایر زیرزمینی را روی دست گرفته است

(Last Updated On: ژانویه 15, 2013)

وزیر معادن روز سه شنبه ( 26جدی) از معدن عینک شمال در ولسوالی خاک جبار ولایت کابل دیدن کرد.

این معدن به هدف تثبیت موجودیت مس از دو ماه بدینسو تحت برنامه ، برمه کاری قرار دارد که هزینه مالی و تخنیکی آن را ایالات متحده امریکا می پردازد.

وزیرمعادن به این باور است که اگر در اینجا موجودیت مس تثبیت شود، تا پنج سال آینده پس از طی مراحل، روند استخراج آن آغاز خواهد شد.

گفته میشود که ساحه یی که کار بالای آن جریان دارد منطقه کوهستانی مربوط به ولسوالی خاک جبار ولایت کابل است که در شمال معدن بزرگ مس عینک لوگر قرار دارد.

کار نقشه برداری ماهواره یی این معدن در سال های گذشته به پایان رسیده است و از دو ماه بدینسو برمه کاری در این ساحه آغاز شده است.

به گفته کارکنان این معدن تابحال یازده ساحه با عمق های مختلف حفر شده که این کار تا یک هفته دیگر به پایان خواهد رسید.

کارگران مسلکی در این ساحه گفتند که از آغاز کار تا حال بیش از یکهزار نمونه از این حفره ها بدست آمده و حدود 600 نمونه آن جهت تجزیه به لابراتوار های به بزرگ به شهر بشکیک قرغزستان فرستاده شده است.

وحید الله شهرانی وزیر معادن کشور در رابطه به کارکرد های این وزارت در این ساحه گفت :” درحال حاضرشانزده کیلومتر مربع اراضی در این ساحه تحت برنامه برمه کاری تحقیقاتی قرار دارد. هزینه مالی و تخنیکی انکشاف ابتدایی این پروژه شش تا ده میلیون دالرامریکایی برآورد شده است که ازسوی ایالات متحده امریکا پرداخت می شود”.

وزیرمعادن افغانستان همچنان گفت: تا سال 2016 عواید دولت ازناحیه معادن سالانه به یک میلیون پنجصد هزار دالرافزایش مییابد وتا سال 2024 این مبلغ به چهار میلیارد دالرسالانه بالغ خواهد شد.

جاپان ، چین ، کوریایی جنوبی ، برازیل ، تایلند ،تایوان وهندوستان ازجمله کشورهای هستند که درصنایع مختلف ازاین فرآورده زیرزمینی استفاده می کنند وتوجه به استخراج ذخایرمس می تواند روابط تجارتی افغانستان را با کشورهای ذکرشده افزایش دهد.

گفتنیست که پس ازبیست سال افغانستان توانسته است یک بار دیگر برنامه ، برمه کاری جهت تثبیت ذخایر زیرزمینی را روی دست گیرد.

About ATN News

Check Also

قرارداد پروژه سیستم مدیریت شفاف محصول خدمات مخابراتی به امضاء رسید

(Last Updated On: فوریه 28, 2019) ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته است که …