وزارت مالیه: واحد های بودجه ای از صلاحیت های بیشتر برخوردار شده اند

(Last Updated On: آوریل 16, 2018)

وزیر مالیه در نشست استعماعیه مجلس نماینده گان بیان نمود که واحد های بودجه ای به شمول وزارت ها، صلاحیت های بیشتر در مصرف بودجه انکشافی پیدا کرده اند و این کار روند توسعه را در کشور شدت خواهد بخشید.

اکیل حکیمی، وزیر مالیه گفت: “صلاحیت های بیشتر در مصرف بودجه به ادارات بودجه ای داده شده است. پلان ملی آنان در سیستم داخل میشود و بربنیاد آن از بودجه نظارت صورت می گیرد. مصرف بودجه عادی و انکشافی تا کنون در مقایسه با سال های پیش بلند است.”

با این حال وزیر مالیه تاکید ورزید که در سال روان میلادی تعهدات لازم مالی از سوی کشور های کمک کننده صورت گرفته است.

آقای حکیمی افزود: “در سال ۲۰۱۸ مطابق تعهداتی که به افغانستان شده است، تا کنون یک عشاریه بیست و شش میلیارد دالر را به دست آورده ایم و روند کمک ها به افغانستان ادامه دارد.”

وزارت مالیه یاد آور شد که با عملی شدن پروژه های ملی، افغانستان به دهلیز اقتصادی منطقه مبدل میشود و خود کفایی در بخش اقتصادی بسیاری از چالش های موجود در کشور را حل خواهد ساخت.

گزارشگر: رفیع صدیقی

About Ariana News

Check Also

ریاست اجراییه: هیچ بهانه‌ی برای ناکامی مذاکرات صلح وجود ندارد

(Last Updated On: مارس 23, 2019) ریاست اجراییه حکومت می‌گوید، اگر طالبان از فرصت به …