وزارت زراعت برای رشد محصولات زراعتی از برنامه های تازه خبر میدهد

(Last Updated On: October 18, 2017 4:32 pm)

در نمایشگاه زراعتی و صنایع دستی که در بادام باغ کابل برگزار شد، وزارت زراعت کشور از زمینه سازی بیشتر برای بخش خصوصی در بخش  های زراعتی خبر داد.

وزیر زراعت می گوید: برای رشد محصولات زراعتی در کشور برنامه های تازه روی دست دارد.

نصیر احمد درانی، سرپرست وزارت زراعت و مالداری گفت: “ما می خواهیم فرصت بیشتر را برای سکتور خصوصی ایجاد کنیم و ایجاد نمایشگاه ها برای جذب سکتور خصوصی مهم است.”

اقداماتی که در بخش زراعتی در کشور صورت گرفته است تا اکنون کافی نبوده است.

محمد هاشم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان بیان نمود که “این اقدامات کافی نیست و توجه بیشتر در بخش زراعت نیاز است.”

نبی جان، یکی از کشاورزان چنین گفت که “ما هنوز هم دشواری های زیاد داریم، سرد خانه هایی که ساخته شده اصلن کافی نیست.”

در عین حال، نبود بازار برای فراورده های دستی زنان چالش دیگری است.

بی بی حاجی، یکی از زنان افغان خاطر نشان ساخت: “بازار نیست، این نمایشگاه ها برای فروشات ما سود ندارد باید بازار ها ایجاد شود.”

نبود سردخانه ها، کود کیمیاوی، کمبود آب و ادویه های کیمیای از دشواری های عمده کشاورزان به شمار می رود.

About Ariana News

Check Also

طالبان از آغاز کار پروژه تاپی در افغانستان اعلام حمایت کردند

(Last Updated On: February 23, 2018 2:08 pm)گروه طالبان با نشر خبرنامه ای از آغاز …