وزارت حج و اوقاف جهت جلوگیری از افراطیت به امام های مساجد کتاب های خطبه توزیع میکند

(Last Updated On: فوریه 8, 2017)

1052103فیض محمد عثمانی، وزیر حج و اوقاف میگوید که برای تبلیغ اسلام واقعی و جلوگیری از افراطیت بزودی کتاب خطبه برای امام های مساجد توزیع خواهد شد.

وزیر ارشاد حج و اوقاف می گوید با توجه به چالش های که در بخش مسایل دینی و افراطیت دامن گیر افغانستان است، کتاب جدیدی را برای علما و امام های مساجد روی دست گرفته اند و قرار است بزودی به چاب برسد.

وی میگوید، “به تعداد ۵۰تا ۶۰موضوع زنده روز را و نیازمندی های جامعه را توسط یک کمیسیون و توسط نخبه و ورزیده تهیه شده و در این کتاب گنجانیده شده است.”

آقای عثمانی سطحی بودن مطالعات دینی را دلیل افراط و تفریط در مسایل اسلامی دانسته و میگوید که این کتاب علما را برای تبلیغ اسلام واقعی کمک خواهد کرد.

“وقتی که مطالعات سطحی بود، بدون شک انسان به افراط و تفریط میرود و این کتاب به عنوان یک منبع بسیار قوی و مستدل گرفته از آیات و احادیث و تهیه شده توسط علمای ورزیده می تواند در قسمت تبلیغ اسلام اصیل که خودش معتدل است نقش بسیار عمده را ایفا کند.”

آقای عثمانی تآکید می ورزد که وزارت حج و اوقاف روی برخی کتاب های جدید دیگری نیز برای ایراد خطبه های علما کار را آغاز کرده است.

“ما میخواهیم با استخدام کادرهای جدید که خوش بختانه آغاز شده یک تحول را در راستای نوشتن کتاب های جدید مطابق نیازمندی های جامعه بوجود بیاوریم که در این راستا کار جریان دارد.”

این اظهارات را وزیر ارشاد حج و اوقاف در حالی مطرح میکند که پیش از این برخی اعضای مجلس نمایندگان هشدار داده بودند، که برخی از علما و اساتید ثقافت اسلامی مسایل افراطی را ترویج میدهند.

گزارشگر: نوید بهار

About Ariana News

Check Also

ریاست اجراییه: هیچ بهانه‌ی برای ناکامی مذاکرات صلح وجود ندارد

(Last Updated On: مارس 23, 2019) ریاست اجراییه حکومت می‌گوید، اگر طالبان از فرصت به …