خبرهای تازه

وزارت انرژی و آب از آغاز کار عملی ساخت بند برق کامه بالای دریای کنر خبر داد

(Last Updated On: April 20, 2017 7:50 pm)

dam989879علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب میگوید که مطالعات امکان سنجی و دیزان پروژۀ ساخت بند کامه به اتمام رسیده است و پس از طی مراحل تدارکاتی کارهای عملی آن آغار خواهد شد.

وزیر انرژی و آّب میگوید، که ساخت این بند ۲۸۰ میلیون دالر هزینه نیاز دارد که از بودجۀ دولت پرداخت خواهد شد.

مسوولان در وزارت انرژی و آب میگویند، بند برق کامه ظرفیت تولید ۴۵ میگاوات برق را دارد.

آقای عثمانی میگوید، “امسال ما تطبیق پروژۀ کامه را در بودجه گنجانیدیم که اکنون کارهای مقدماتی و تدارکاتی آن آغاز شده و اسناد اولیۀ تدارکاتی را به ادارۀ تدارکات فرستادیم.”

این در حالیست که وحید الله کلیم زی، والی کنر میگوید که برخی از کشورهای همسایه مانع تطبیق پروژه های بزرگ در این ولایت میشوند.

وی تاکید می ورزد، گروه های از سوی کشورهای همسایه نمیگذارند که بالای دریای کنر بندهای بزرگ برق ساخته شود.

آقای کلیم زی میگوید، “برخی از گروه های هراس افگن برای اهداف خاص از سوی استخبارات کشورهای بیرونی در کنر گماشته میشوند تا جلو ساخت بندهای بزرگ برق را در این ولایت با ایجاد مشکلات و تهدیدات بگیرند.”

بند آب و برق کامه در قسمت آخر دریای کنر موقعیت دارد و مقام ها در وزارت انرژی و آب میگویند، قرار است یک بند دیگر نیز در منطقۀ ساگی در مربوطات اسعد آباد مرکز ولایت کنر با ظرفیت تولید حدود ۱۰۰ میگاوات برق ساخته شود.

هم اکنون بیشتر از ۷۰ درصد برق کشور را برق وارداتی تشکیل میدهد.

گزارشگر: لیدا نیازی

About Ariana News

Check Also

افغانستان استفاده از بندر چابهار را در آینده نزدیک آغاز میکند

(Last Updated On: February 21, 2018 7:02 pm)وزارت ترانسپورت می گوید که آماده گی ها …