خبرهای تازه

واکنش شدید مجلس نمایندگان از اقدام اخیر امریکا

(Last Updated On: می 9, 2015)

Parilmant-

شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که نا امنی های افغانستان را پاکستان مدیریت میکند . آنان با انتقاد از امریکا میگویند که با انکه افغانستان با امریکا پیمان امنیتی را امضا کرده  است . امریکا نیرو های پاکستان را تمویل و تجهیر میکند.

  رییس مجلس نمایندگان  نیز با توجه به افزایش نا امنی از حکومت وحدت ملی میخواهد تا وزیر دفاع که مسولیت جنگ را برعهده دارد جهت گرفتن رای اعتما د به مجلس معرفی کند .

شماری از اعضا مجلس نمایندگان  با انتقاد از امریکا میگویند،  با توجه به حضور امریکا در افغانستان و امضای پیمان امنیتی با این کشور . امریکا در حالی نیرو های پاکستان را تجهیز میکند که افغانستان دچار نا امنی های شدید است و پاکستان نیز در نا امنی این کشور نقش دارد.

اقبال صافی  عضو مجلس نمایندگان میگوید”  یک مثل است که قت قت تان ماره دیوانه ساخته اما تخم در جای دیگر مگذارید “. حضور امریکا درافغانستان است اما آنان کشور همسایه ما را کمک میکند 74 طیاره جنگی و 350 تانک را  به خاطر پاداش نا آمن ساختن افغانستان به انان داده است . “

کبرامصطفوی   عضو مجلس نمایندگان میگوید” پیمان با امریکا امضا کردیم. اما مشکل جنوب لاینحل  باقی ماند جنگ به شمال رفت  پاکستان پروژه طالب را حل نکرد  داعیش را به وجود اورد . این پاکستان است که مدیرت میکند نا امنی افغانستان را “.

بکتاش سیاووش  عضو مجلس نمایندگان میگوید” نیرو های بین الملی با حکومت قبلی مشت به گریبان بود به خاطر عملیات های شبانه  حالا که همه چیز را در اختیار دارد چرا عملیات شبانه را انجام نمی دهند که تمام این شک‌ها بر طرف شود که در نا امنی شمال آنان نقش ندارند  “.

  افزاییش نا امنی به ویژه شمال کشور از نگرانی های عمده مجلس نمایندگان است . رییس مجلس نمایندگان  به خاطر جلوگیری از این وضیعت از رییس جمهور ورییس اجرایه  میخواهد تا وزیر دفاع ملی را جهت گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند .

عبدالرووف ابراهیمی  رییس مجلس نمایندگان میگوید” امنیت در افغانستان نهایت مهم است رییس جمهور و رییس اجرایه  هر چه عاجل وزیر دفاع ملی را که مسولیت جنگ را بر دوش دارد  برای گفتن رایی اعتماد به مجلس معرفی کند.

 گزارش از عبدالعزیز کریمی

About Ariana News

Check Also

دادگاه عالی بر دوام کار رئیس‌جمهور غنی حکم کرد

(Last Updated On: آوریل 21, 2019) دادگاه عالی دوره کار رئیس جمهور غنی و معاونان …