خبرهای تازه

هنوزهم ننگرهار مرکز مسلحین غیرمسوول است

(Last Updated On: ژانویه 11, 2014)

باشندگان ولایت ننگرهار میگوید، هنوز هم این ولایت مرکز افراد مسلح غیر مسوول نظیر آدم ربایان و دزدان است. آنان می گویند افراد مسلح غیر مسوول در داخل شهر و ولسوالی های این ولایت با موتر های شیشه سیاه گشت و گذار می کنند و پولیس توانایی جلوگیری آنان را ندارد.

این باشندگان ننگرهار می گویند، شماری از اعضای پارلمان توسط خویشاوندان شان و زورمندان در تخریب امنیت این ولایت دست دارند. مسوولان محلی ننگرهار این گفته ها را تائید کرده می گویند برای بهبود امنیت این ولایت کار می کنند.

در این ولایت چند ماه پیش نا امنی به حدی رسیده بود که کارمندان دولت نمی توانستند در ولسوالی ها به خانه هایشان بروند. اکنون با آنکه با تغییرات در نهاد های دولتی این ولایت وضعیت بهبود یافته است، اما هنوز هم موجودیت افراد مسلح غیر مسوول، آدم ربایی  دزدی و استفاده از موتر های شیشه سیاه و بی پلیت از چالش های عمده در این ولایت به شمار میرود.

شمار دیگری از باشندگان ننگرهار برخی های مقام های محلی و اعضای پارلمان را در تخریب امنیت این ولایت دخیل می دانند. به گفته آنان این افراد به پولیس هم اجازه نمی دهند تا قانون را در این ولایت عملی کند.

فضل احمد شیرزاد فرمانده امنیه ننگرهار، موجودیت برخی از این مشکلات را تائید کرده می گوید برای بهبود وضعیت کار می کنند.

این نگرانی ها در حالی افزایش یافته است که در این اواخر به زور اسلحه از فروشنده ها،  محصلین و دیگر باشندگان این شهر پول جمع آوری می شود.

About Ariana News

Check Also

ادامۀ اعتراضات نامزدان مجلس نمایندگان در نزدیکی ارگ

(Last Updated On: می 23, 2019)شماری از نامزدان معترض انتخابات مجلس نمایندگان حدود یک ماه …