همایون همایون برای بار دوم معاون اول مجلس نماینده گان انتخاب شد

(Last Updated On: مارس 11, 2018)

همایون همایون در دومین دور انتخابات هیأت اداری مجلس نمایندگان  با کسب ۱۱۰ رای به عنوان معاون اول این مجلس انتخاب شد.

در جلسه رای ‌گیری امروز در مجلس نماینده گان، همایون همایون و نذیر احمد زی نامزدان کرسی معاونیت اول، محمد عبده و عبیدالله کلیمزی نامزدان کرسی معاونیت دوم و نیز میرداد نجرابی و یوسف صابر از نماینده گانی بودند که خود شان را برای کرسی منشی این مجلس نامزد کرده بودند.

همایون همایون با به دست آوردن ۱۱۰ رای تائید، ۲۶ رای باطل و ۱۲ رای سفید توانست کرسی معاونیت اول را از آن خود سازد.

نذیر احمد زی با به دست آوردن ۶۸ رای تائید، ۲۶ رای باطل و ۱۲ رای سفید نتوانست کرسی معاونیت اول را به دست بیاورد.

در عین حال، محمد عبده با به دست آوردن ۹۰ رای تائید، ۱۹ رای باطل و ۳۲ رای سفید به کرسی معاونیت دوم راه نیافت.

عبیدالله کلیمزی نیز با به دست آوردن ۷۴ رای تائید، ۱۹ رای باطل و ۳۲ رای سفید به معاونیت دوم نرسید.

یوسف صابر با به دست آوردن ۵۹ رای تائید، ۲۲ رای باطل و ۳۲ رای سفید به عنوان معاون دوم مجلس برگزیده نشد و کرسی معاونیت دوم به نامزدان تازه واگذار گردید.

میرداد نجرابی با به دست آوردن ۱۰۴ رای تائید، ۲۲ رای باطل و ۳۲ رای سفید نتوانست به کرسی منشی مجلس برسد.

پس از اتمام روند رای دهی، رئیس مجلس نماینده گان، عبدالرووف ابراهیمی از نماینده گان مجلس خواست تا در کرسی های باقیمانده هئیت اداری خود شان را نامزد نمایند.

آقای ابراهیمی گفت: “نماینده گان برای کرسی معاونیت دوم و منشی مجلس نماینده گان میتوانند خود شان را ثبت نام نمایند تا روند انتخابات هئیت اداری نهایی گردد.”

از سویی دیگر، معاون اول مجلس نماینده گان همایون همایون به حکومت هشدار داد که باید دست از مداخله در کار قوه مقننه بردارد.

آقای همایون بیان کرد: “تمام دستگاه حکومت به شمول رئیس جمهور تلاش کردند تا مرا شکست بدهند و نگذارند که معاون اول مجلس شوم اما با تنهایی در برابر شان ایستاده گی کردم.برایشان شرم است. دیگر نباید در کار پارلمان حکومت مداخله کند.”

نذیر احمد زی، نامزد پیشین معاونیت اول مجلس نماینده گان نیز اضافه کرد: “رئیس جمهور رئیس جمهور است و من به دولت افتخار میکنم. نه داعش استم و نه طالب و نه القاعده. به کسی اجازه نمی دهم که شخصیت های حکومت به ویژه رئیس جمهور و آقای اتمر را توهین کنند.”

قرار است انتخابات هیئت اداری مجلس نماینده گان برای سومین بار برگزار شود تا معاون دوم و منشی این مجلس مشخص گرد.

About Ariana News

Avatar

Check Also

والی فاریاب: طالبان مسلح شش عضو یک خانواده را تیرباران شدند

(Last Updated On: ژانویه 19, 2020)مقام های محلی ولایت فاریاب میگویند که طالبان مسلح شش …