خبرهای تازه

هفت تن درپیوند به پرونده کابل بانک بازداشت شدند

(Last Updated On: اکتبر 11, 2014)

2

سر انجام پس از تحقیق و بررسی مجدد قضیه بحران کابل بانک مبنی بر فرمان رییس جمهور احمدزی اکنون بار دیکر دوسیه های افردای که در جعل و تذویر، اختلاص و سهل انکاری کابل بانک دست داشته اند به دادگاه استیناف کابل فرستاده شد.

دادستانی کل افغانستان ۳۱ جلد دوسیه افرادی را که در بحران کابل بانک دست داشته اند به محکمه استیناف کابل فرستاد است که بیست و یک تن در پیوند به قضیه بحران کابل بانک دوباره به دادگاه کشانیده میشوند.

مسوولان دادستانی کل کشور از نهاد های قضایی خواست که به گونه عادلانه این پرونده ها را بررسی کند

بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل گفت:” امروز ما توانستیم که سی و یک جلد دوسیه را به محکمه استیناف ولایت کابل محول بسازیم”.

آقای عزیزی همچنان تاکید کرده گفت:” تا کنون هفت تن در پیوند به این قضیه گرفتار شده اند و متباقی هم به زودترین فرصت گرفتار میشوند زیرا هیچ چانسی هم وجود ندارد تا این ها از چنگ قانون فرار کنند”.

کمال ناصر کرور، فرزند حبیب الله کرور مسوؤل بخش شبکه سرتاسری کابلبانک

بسم الله فرزند عبدالمحمد عضو نظارت بانک مرکزی

محمد قسیم رحیمی فرزند عبدالحمید آمر عمومی نظارت مالی کابلبانک

محمد طارق میران فرزند غلام فاروق آمر تکنالوژی معلوماتی کابلبانک

شیر آقا حلیم فرزند زین العابدین سرگروپ تیم نظارت بانک مرکزی

محمد عارف سالک فرزند محمد آصف عضو نظارت بانک مرکزی

محبوب شاه فروتن فرزند مبارک شاه کارمند اسبق بخش پیروی از قانون کابلبانک از جمله افرادی اند که پس از بررسی های مجدد توسط نیرو های امنیتی بازداشت شده اند.

گفتنیست که در بحران کابل بانک ۲۱ تن دست دارند که از این بانک ۹۱۳ میلیون دالر آمریکایی اختلاص شده است، اما ۱۸۴ میلیون دالر آن دوباره بازکشتانده شد و ۷۲۹ میلیون دالر متباقی تا هنوز لادرک است.

About Ariana News

Avatar

Check Also

باشگاه آسمایی قهرمان مسابقات «مس رستلینگ» زنان کابل شد

(Last Updated On: اکتبر 22, 2019) باشگاه آسمایی قهرمان دومین دور مسابقات «مس رستلینگ» یا …