هشدار سیاف: اگر انتخابات برگزار نشود، کشور به بحران خطرناکی خواهد رفت

(Last Updated On: December 07, 2017 6:52 pm)

عبدالرب رسول سیاف، رهبر جهادی و رییس شورای حراست و ثبات هشدار می دهد، در صورتیکه انتخابات برگزار نشود، کشور به بحران خطرناکی خواهد رفت.

این رهبری جهادی کشور از حکومت و نهاد های انتخاباتی را انتقاد کرده،  می گوید که حکومت اراده ی برای برگزاری انتخابات پیشرو ندارد، زیرا به باور او هنوز نهاد های انتخاباتی آماده برگزاری انتخابات نیست.

آقای سیاف گفت: ” اگر انتخابات نشود مملکت به کشمکش میرود به بحران نو به نتایج آن خطرناک خواهد بود.”

آقای سیاف از چگونگی حکومتداری نیز انتقادی دارد، می گوید ناشنیده گرفتن طرح های اصلاحی از سوی گروه های سیاسی به یک امر معمول برای حکومت مبدل شده است. وی اظهار داشت:” از تک روی, بیراهه روی  حکومت سخت ناراض هستم با آن هم به خاطر عدم توجه به خواست های مشروع و پشنهادات ما نخواستیم بی نظمی بیاید بعد از این هم نمی خواهیم.”

فساد در حکومت همواره انگشت گروه های منتقد خود را به خود بلند ساخته است، اما تاکید آقای سیاف این است که خود در هیچ فسادی دست ندارد.

وی بیان داشت: “فساد داد میزند نهاد های مبازره با فساد بخاطر جلوگیری از فساد اداری است جلوگیری از اختلاص است, جلوگیری از اختلاص است این مورد توجه ندارد یک بلند منزل ما را نشان دهید در اتمام افغانستان اگر بود بی سبیل الله است به بیت المال میدهد. فطعا دروغ است.”

اما حکومت افغانستان هنوز هم بر برگزاری انتخابات پیشرو و زدودن فساد تاکید می کند.

جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی گفت: “اراده سیاسی وجود دارد و در تاریخ که گفته شده به تاریخ معین آن برگزار می شود.”

در همین حال آقای سیاف از مخالفان دولت خواست، برای نجات کشور ندای صلح خواهانه حکومت پاسخ مثبت دهند واز حکومت خواست تا زمینه صلح آبرومندانه را برای آنان فراهم کند.

About Ariana News

Check Also

شهر در محاصره دیوارهای استنادی؛ هزینه دو نهاد دولتی ۱۳۱ میلیون افغانی شده

(Last Updated On: February 20, 2018 6:09 pm)جابجای دیوارهای استنادی در سال های پسین چهره …