نی: حکومت تلاش میکند تا در رسانه ها نفوذ داشته باشد

(Last Updated On: آوریل 17, 2018)

دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان (نی) میگوید که حکومت در تلاش نفوذ کردن بر رسانه ها است و میخواهد از این طریق برای پوشاندن حقایق و کم کاری شان استفاده کنند.

مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی گفت: “حال حکومت خیلی کوشش می کند که بالای رسانه ها نفوذ داشته باشد. از نفوذ اش به نفع خود، بخاطر پوشاندن کم کاری و کار نکردن مخصوصاً در هرات استفاده کند.”

رییس اجرایی دفتر نی نیز اظهار نمود که حکومت اکنون در تقابل با رسانه ها قرار گرفته و برای مصوونیت و دادن اطلاعات به خبرنگاران هیچ اقدام نکرده است.

آقای خلوتگر اضافه کرد: “حکومت در یک تقابل و یک دشمنی با رسانه ها قرار گرفته است و برای مصوونیت خبرنگاران هیچ اقدام نمی کند.”

 اما نظر خبرنگاران در این مورد چیست؟

نوید محمدی، یکی از خبرنگاران بیان کرد: “وقتی خبرنگاری برای گرفتن اطلاعات مراجعه می کند، اینکه اطلاعات برایش نمیدهند، برعکس با آنان با خشونت رفتار می کنند. این موضوع با گذشت هر روز سبب نگرانی جامعه خبرنگاری شده است. این نشان میدهد که حکومت فقط در شعار و در روی کاغذ از خبرنگاران و اطلاع رسانی حمایت می کند.”

فهیم سیرت، خبرنگار دیگر نیز تصریح نمود: “وقتی رسانه ها با حکومت تماس می گیرند، آنها در مسایل گوناگون بیشتر فرار می کنند. گاهی اوقات هم به تیلفون ها پاسخ نمیدهند. گاهی هم که پاسخ  میدهند، فقط رسانه ها ره فریب میدهند.”

با آنکه در گذشته نهاد های حامی رسانه ها از خشونت علیه خبرنگاران و عدم دسترسی شان به اطلاعات شکایت داشتند، اما اکنون نگرانی جدی این نهاد تقابل حکومت با رسانه ها میباشد.

گزارشگر: افسون محمدی

About Ariana News

Check Also

ریاست اجراییه: هیچ بهانه‌ی برای ناکامی مذاکرات صلح وجود ندارد

(Last Updated On: مارس 23, 2019) ریاست اجراییه حکومت می‌گوید، اگر طالبان از فرصت به …