نگرانی ها از معیاری نبودن محصولات افغانستان برای صادرات

(Last Updated On: October 03, 2017 3:46 pm)

اتاق های تجارت افغانستان از معیاری نبودن اموال صادراتی از نگاه کیفیت ابراز نگرانی کرده میگوید:  برخی از محصولات تجارتی افغانستان به دلیل معیاری نبودن از بازار های جهانی بازگشت داده شده است.

 در سال جاری نسبت به سال پار کالا های صادراتی  افغانستان افزایش چشمگیر داشته است که  مقدار این صادارت از ۱۴۱ هزار تن به ۱۷۰ هزار تن افزایش یافته است.

عتیق الله نصرت، رییس عامل اتاق تجارت گفت: “نبود کنترول در کیفیت اموال  صادارتی هنوز هم ما دلهره داریم که اگر اموال صادارتی را به کشور های اروپایی بفرستیم مسترد شود . که ما شاهد مسترد شدن برخی از اموال تجارتی ما بوده ایم.”

مشکلات در بازاریابی، معیاری نبودن بسته بندی ها و نبود نماینده های تجارتی در بیرون از کشور از چالش های دیگر سر راه کالا های صاداراتی افغانستان است. اما وزارت تجارت و صنایع می گوید با تصویب راهبرد صادرات ملی این چالش ها رفع خواهند شد.

فیروز خان مسجدی، معین وزارت تجارت و صنایع گفت: “ما در تلاش استیم کدام موانع که سر راه صادرات خود داریم برداشته شود.”

اتاق تجارت هم چنان از نبود سرخانه های معیاری را دلیل افزایش صاردات سبزیجات  در فصل سرما از پاکستان می خواند.

عتیق الله نصرت، رییس عامل اتاق تجارت افزود: “سرد خانه های که از سوی وزارت زراعت ساخته شده اما معیار های بین المللی در ان در نظر گرفته نشده است ما باید روی سرد خانه های معیاری با ظرفیت بلند کار کنیم تا بتوانیم جلو ورادات سبزی از پاکستان را بگیریم.”

 در حال حاضر ۲۰۸۷ سرد خانه از سوی وزارت زراعت با ظرفیت بیش از ۶۳ هزار متریک تن در ولایت های کابل، پروان و بامیان ساخته شده است. و مخصوص نگهداشت پیاز و کچالو است .

گزارشگر: سمیرا ظفری

About Ariana News

Check Also

سیگر: بخش بزرگ کمک های امریکا در بیرون از افغانستان سرمایه گذاری شده است

(Last Updated On: September 23, 2018 5:18 pm)جان ساپکو رییس اداره بازرس ویژه امریکا برای …