خبرهای تازه

نمایندگان: کارکرد مجلس در نظارت از عملکرد حکومت ضعیف بوده است

(Last Updated On: ژانویه 20, 2018)

شماری از اعضای مجلس نمایندگان در راستای رفتن به تعطیلات ۴۵ روزه ای زمستانی از عملکرد مجلس انتقاد کرده و کارکرد آن را در بخش نظارت از عملکرد حکومت و رسیدگی به چالش های موجود ضعیف ارزیابی کردند.

رمضان بشردوست، نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان، با انتقاد از این مجلس اظهار داشت: “در چهارونیم ماه ده ها قانون را تصویب کردیم و صدها مقام حکومت را برای پاسخگویی فرا خواندیم. اما نتیجه چه شد که هیچ است و مسوول اساسی ما استیم. نتوانستیم چالش ها را حل بسازیم.”

عبدالقیوم سجادی، یکی دیگر از اعضای این مجلس نظارت را پیگیری کردن استیضاح و استجواب مقامات حکومتی تعریف کرد و افزود که ماده های قانون اساسی از سوی حکومت نقض شده است.

درهمین حال مجلس نماینده گان در دور شانزدهم بسیاری از قوانین و فرامین تقنینی را تصویب کرده است.

عرفان الله عرفان در مورد کار این مجلس گفت: ” در جریان چهارنیم ماه و در پنجاه و چهار جلسه عمومی چهارده مورد استجواب و یک مورد استیضاح داشتیم و شش فرمان تقنینی رد شده و بیست و هفت مصوبه که سه آن قانون بوده در مجلس به بحث گرفته شده و تصمیم گرفته شده است.”

About Ariana News

Check Also

سکات میلر از حضور گروه داعش و القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرد

(Last Updated On: می 21, 2019) جنرال سکات میلر، فرمانده نیروهای ناتو و امریکایی در …