نمایشگاه صنایع ملی در کابل برگزار شد

(Last Updated On: December 05, 2017 6:16 pm)

به روز سه شنبه نمایشگاه صنایع ملی با اشتراک صد شرکت تولیدی داخلی در کابل برگزار شد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه بازاریابی برای تولیدات داخلی و آشنایی بیشتر شهروندان به تولیدات کشور و استفاده از آن خوانده شده است.

وزارت تجارت صنایع در گشایش این نمایشگاه راهکار ملی صنایع را برای توسعه بهتر صنایع داخلی نیاز جدی میداند.

فیروز خان مسجدی، معین وزارت تجارت و صنایع گفت: “برنامه های بسیار عمده ی که ما روی آن کار خواهیم کرد اولین آن این است که ما پالیسی ملی صنایع را بازنگری خواهیم کرد.”

در همین حال اتاق معادن و صنایع از حکومت می خواهد که برای حمایت از تولیدات داخلی، باید تعرفه گمرکی در برابر کالاهای وارداتی را افزایش دهد.

به بارو اتاق تجارت و صنایع ورود کالا های خارجی مانع رشد توسعه صنعت داخلی شده است.

شیرباز کمین زاده، رییس عامل اتاق معادن و صنایع گفت: “اگر 60 فیصد محصول ما را پاکستان، ایران و یا چین از ما می گیرند، ما هم باید همان گونه اقدام کنیم. مردم میوه ما را دور می ریزد، بالای آن 200 فیصد مالیه وضع می کند، ما هم باید بالای کینو و مالته 200 فیصد مالیه وضع کنیم، باید عمل بالمثل صورت بگیرد”.

شماری از صنعت کاران که تولیدات شان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته بودند، برگزاری این گونه نمایشگاه ها را گزینه مناسب در حمایت از تولیدات داخلی می دانند.

این نمایشگاه برای چهار روز در بادام باغ کابل برگزار شده است و قرار است در مراسم پایانی این نمایشگاه، رییس جمهور اشرف غنی نیز شرکت کند تا به مشکلات و پیشنهادات صنعتکاران گوش دهد.

About Ariana News

Check Also

شهر در محاصره دیوارهای استنادی؛ هزینه دو نهاد دولتی ۱۳۱ میلیون افغانی شده

(Last Updated On: February 20, 2018 6:09 pm)جابجای دیوارهای استنادی در سال های پسین چهره …