خبرهای تازه

نظر سنجی: خوشبینی شهروندان کشور نسبت به آینده افزایش یافته است

(Last Updated On: November 14, 2017 5:26 pm)

یک پژوهش تازه نشان می دهد که نسبت به سال گذشته خوشبینی مردمان کشور در مورد آینده کشور شان بیشتر شده است.

ایشیا فوندیشن یا بنیاد آسیا در تازه ترین نظر سنجی اش از هزاران شهروند افغان از بخش های گوناگون کشور دریافته است که وضعیت در افغانستان در سطح منطقه شکننده و ناپایدار است.

در این نظر سنجی 27 درصد اشتراک کننده گان گفته اند که وضعیت حکومتداری رو به بهبود است. 51 درصد وضعیت امنیتی را رو به بهبود گفته اند. درحالیکه 51 درصد مصاحبه شوندگان گفته اند که افغانستان به طرف بازسازی در حرکت است.

کارل ایکن بیری، سفیر پیشین امریکا در افغانستان می گوید: “در سال 2005 وقتی رهبری نیروهای ایتلاف بدوش من بود به کابل آمدم با کارمندان خود دیدیم ما هیچ موفقیت در افغانستان نداشتیم و پاسخ مردم افغانستان این بود که به آینده توقع دارند.”

در این نظر سنجی 32.8 درصد شهروندان کشور بدین باور اند که کشور شان در مسیر درستی در حرکت است در حالیکه 61.2 درصد دیگر شان کشور را در مسیر نادرستی در حرکت می بینند.

آنچه بعنوان بزرگ ترین چالش ها برای جوانان مطرح است این است که 71 درصد جوانان بیکار اند، 32 درصد آنان از بی سوادی رنج می برند، 17 درصد چالش عمده فرا روی جوانان را مواد مخدر گفته اند، 15 درصد با رکود اقتصادی روبرو شده اند و 8 درصد دیگر از بد امنی شکایت کرده اند.

عبدالله احمدزی، نماینده بنیاد آسیا در افغانستان می گوید: “در تمام بخش ها یگانه مشکل اینست که همه ترس از برگشت به روز های گذشته دارند و نبود فرصت های لازم در سه بخش عمده می باشد. فضای سیاسی که باید با ثبات باشد، فرصت های رشد اقتصادی و موضوع نا امنی.”

حکومت افغانستان اما در پیوند به افزایش نا امنی ها چنین واکنشی دارد.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید: “نسبت به سال های گذشته در وضعیت امنیتی تغیر جدی نیامده اما در تحرکات دشمن تغیر آمده بود که نیروهای نظامی کشور در برابر شان ایستادند.”

هرچند رهبران حکومت وحدت ملی در پیکار های انتخاباتی لاف امنیت، ایجاد شغل و تغیر در دسترخوان های مردم را دادند اما کنون اعتراف می کنند که به تعهدات خود عمل نتوانسته اند.

About Ariana News

Check Also

عبدالله: تصمیم ناسنجیده عواقب ناگوار دارد| غنی: تجربه های تلخ تکرار نشود

(Last Updated On: February 17, 2018 6:31 pm)عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور در مراسم تجلیل …