نشست فوق العاده مجلس نمایندگان

(Last Updated On: نوامبر 22, 2014)

Mp head

مجلس نماینده گان روز یک شنبه نشست فوق العاده را در مورد سند امنیتی کابل واشنگتن برگزار می کند.

اعضای این مجلس میگویند که افغانستان نیاز جدی به تصویب این توافقنامه دارد و اگر این توافقنامه از سوی مجلس نمایندگان تایید نشود حضور افغانستان در کنفرانس لندن زیر سوال خواهد رفت .

قرار بود توافقنامه امنیتی افغانستان و امریکا روز چهار شنبه برای بحث و تصویب شامل اجندا گردد اما حکومت و شماری از اعضای مجلس با جمع اوری امضا خواستار بحث زود هنگام روی سند امنیتی افغانستان و امریکا شدند .

این درخواست با واکنش شماری از اعضای مجلس نمایندگان رو به رو شد انان میگویند سفارت امریکا با شماری از نماینده گان نشت های خصوصی بر گراز میکند تا سند امنیتی از سوی مجلس تایید گردد اما برخی از اعضای مجلس سند امنیتی افغانستان با امریکا را یک نیاز جدی برای افغانستان میدانند .

توافقنامه امنیتی افغانستان و امریکا بار بار در حکومت اقای کرزی مورد چانه زنی قرار گرفته و از امضا باز ماند . توافقنامه امنیتی بعد از تاخیر زیاد در دومین روز حکومت وحدت ملی از سوی مقامات حکومت جدید با امریکا در کابل امضا شد و اکنون جهت تصویب به شورای ملی افغانستان فرستاده شده است .

About Ariana News

Avatar

Check Also

«عمل‌کرد غیرقانونی کمیسیون انتخابات کشور را به بحران خواهد برد»

(Last Updated On: نوامبر 18, 2019) اگر کمیسیون مستقل انتخابات، بربنیاد قانون عمل نکند و …