ناکامی واحدهای بودجه ای در پایان سال مالی ۱۳۹۶

(Last Updated On: دسامبر 23, 2017)

همزمان با پایان یافتن سال مالی ۱۳۹۶ خورشیدی، ۳۹  واحد بودجه ای کشور کمتر از چهل درصد از بودجه و ۱۴ واحد بودجه ای هم بلند تر از چهل درصد بودجه توسعه ای شان را به مصرف رسانده اند.

فهرست که به آریانا نیوز رسیده نشان می دهد که واحدهای بودجوی تنها کمتر از ۳۸ درصد بودجه توسعه ای شان را مصرف کرده اند.

در این میان؛

اداره احصاییه مرکزی کمتر از یک درصد، اداره حفاظت از محیط زیست ۲ درصد، حج اوقاف ۱۸ درصد و وزارت ترانسپورت با ۱۷ درصد از جمع واحدهای بودجوی اند که کمترین مصرف بودجوی را داشته اند.

محمد هاشم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان گفت: «واحد بودجوی که باید بودجه توسعه ای شان را مصرف کنند، متاسفانه برخی آنها ناکام بوده اند.»

از این میان  با وجود نا امنی ها  در کشور؛

وزارت داخله با ۳۸ درصد و وزارت دفاع ملی با ۳۲ درصد در بخش امنیتی کمتر از ۴۰ درصد واحد های بودجوی شان را مصرف کرده اند.

در میان ۵۳ واحد بودجوی تنها ۱۴ واحد بودجوی بیش از ۴۰ درصد واحد بودجوی شان را مصرف کرده اند که از این میان؛

ریاست امنیت ملی ۹۸ درصد، وزارت مهاجرین ۶۴ درصد، وزارت زراعت ۶۲ درصد و وزرات مالیه به ۵۸ درصد بیشترین مصرف بودجوی داشته است.

با این همه مصرف بودجه از سوی واحدهای بودجوی برای برخی از اعضای مجلس قناعت بخش نیست.

صدیق عثمانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان اضافه کرد: «دلیل اینکه بودجه به مصرف نرسیده است؛ نا امنی، فساد، نبود پلان دقیق است.»

وزارت مالیه حاضر به پاسخگویی در مورد وضعیت مصرف بودجه کشور نشد اما باور ها این است که با وجود گسترش فقر و بیکاری در کشور مصرف نشدن بودجه ملی فشار دیگر بر شانه های مردم خواهد بود.

گزارشگر: سمیرا ظفری

About Ariana News

Avatar

Check Also

انفجار ماین در پکتیا چهار فرد ملکی را زخمی کرد

(Last Updated On: ژوئن 18, 2019) در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا …