خبرهای تازه

نامزدان انتخابات تا اکنون بیش از دو میلیون شناسنامه را به کمیسیون انتخابات ارایه کرده اند

(Last Updated On: می 31, 2018)

نامزدان مجلس نمایندگان و شورا های ولایتی تا اکنون اسناد دو میلیون و هشت صد شناسنامه را به کمیسیون انتخابات ارایه کرده اند.

ثبت نام رای دهندگان و نامزدان مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها . به اساس آمار تازه کمیسیون انتخابات تا اکنون بیش از چهار میلیون و دو صد و دوازده هزار شهروند کشور خود را در روند ثبت نام رای دهندگان نام نویسی کرده اند.

آمار کمیسیون انتخابات همچنان نشان میدهد که ثبت نام نامزدان مجلس نمایندگان ۲۳۰۰ نفر و شورای ولسوالی ها ۲۰۰۰ نفر رسیده است.

به اساس این آمار نامزدان احتمالی انتخابات تا اکنون از مجلس نمایندگان دو میلیون سه صد هزار و نامزدان احتمالی شورای ولسوالی ها شش صد هزار شناس نامه را به کمیسیون انتخابات ارایه کرده اند. آین آمار بلند سوی ظن های را در مورد احتمال جعل شناس نامه های ایجاد کرده است.

سید حفیظ هاشمی، کمیشنر کمیسیون انتخابات گفت: “کمیسیون به این باور نیست که جعل است صورت گرفته است.”

همایون محتاط رییس اداره ثبت و احوال نفوس همچنان وجود جعل در شناس نامه ها را رد نمی کند و می گوید در حال حاضر ۱۱۰۰ پرونده جعل اسناد ثبت احوال نفوس در دادستانی کل کشور به ثبت رسیده است.

همایون محتاط، رییس اداره ثبت احوال نفوس بیان داشت:”یگانه راه بیرون رفت از جعل شناس نامه های استفاده از شناس نامه الکترونکی است.”

 رییس سابق دبیر خانه کمیسیون انتخابات نیز از وضعیت جاری نگران است.

امام محمد وریماچ، رییس سابق دبیر خانه کمیسیون انتخابات اظهار داشت:”زمانی که یک روند به خرید و فروش اغاز شود فردا پارلمان نیز خدمت اش را خواهد فروخت.”

 این گفته ها در حالی مطرح می شود که برخی از جریان های سیاسی و نهاد های ناظر معتقدند که کارکرد اداره ثبت احوال نفوس و همچنان کمیسیون انتخابات شفاف نبوده و زمینه های جعل و تقلب برای انتخابات پیش رو را فراهم می کند.

About Ariana News

Avatar

Check Also

Election98 – 15 June 2019 | انتخابات۹۸: سیاسی شدن روند کاری کمیسیون انتخابات

(Last Updated On: ژوئن 17, 2019)