نادری: اصلاحات در نهادهای اقتصادی به هدف نظام مند سازی خدمات صورت می گیرد

(Last Updated On: June 14, 2017 3:55 pm)

رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی آوردن اصلاحات در نهادهای اقتصادی را برای نظام مند کردن این نهادها یک نیاز جدی دانسته می گوید: هنوزهم شماری از نهاد ها نمی توانند مطابق نیازمندی های متقاضیان خدمات ارایه کنند.

نادر نادری رییس کمیسیون اصلاحات اداری که در محفل امضای تفاهمنامه اصلاحات رتب معاشات میان این کمیسیون و تصدی مواد نفتی و گاز مایع سخن میزد تاکید می ورزد که اصلاحات به میان آمده باید به گونه ی باشد که از پراگندگی و پاشیده گی امور جلوگیری صورت گرفته و زمینه تسهیل خدمات را فراهم کند.

همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع گفت: قرار است تا چند ماه آینده این اصلاحات عملی شود که با آوردن اصلاحات میزان درآمد تصدی مواد نفتی و گاز مایع نیز افزایش میابد.

تصدی مواد نفتی و گاز مایع پس از تصدی خانه سازی دومین نهاد است که تحت اصلاحات رتب معاشات قرار می گیرد.

در چهار چوب این اصلاحات در گام نخست ساختار کلی هر اداره مورد ارزیابی قرار گرفته و کارمندان مسئولیت و مکلفیت بیشتر در برابر امور خویش پیدا می کنند.

گزارشگر: لیدا نیازی

About Ariana News

Check Also

رییس جمهور: حکومت تلاش دارد عواید داخلی را سالانه تا ۸ میلیارد دالر افزایش دهد

(Last Updated On: March 07, 2018 8:38 pm)رییس جمهور اشرف غنی هنگام گشایش دوره دیگر …