منبع امنیت ملی: استخبارات پاکستان در جنگ غزنی نقش داشته است

(Last Updated On: August 17, 2018 7:26 pm)

یک مقام امنیت ملی که خواست نامش فاش نشود می گوید به اسنادی دست یافته اند که  نشان میدهد آی اس آی پاکستان برای جنگ غزنی شماری از جنگجویان را آموزش داده بود.

منبع افزوده که رهبری و آموزش توسط جنرالان آی اس آی صورت گرفته است.

پس از شکست و متقبل شدن تلفات زیاد بیش از صد تن از نیروهای پاکستانی به شهر های ژوب، تل، اعظم ورسک و انگو انتقال داده شده اند.

این منبع می گوید که زخمی های جنگجویان به شفاخانه های وزیرستان و کویته از طریق پکتیا و خوست انتقال یافته اند.

به گفته ی این مقام امنیت ملی شماری از زخمی های جنگجویان که قابل انتقال نبود توسط تیم سیار صحی و داکتران نظامی پاکستان در ولسوالی ناوه مداوا شده و این تیم صحی اکنون هم در ولسوالی ناوه حضور دارند.

این در حالیست که پیش  از این طالبان مسلح  آمدن نظامیان پاکستانی را در جنگ غزنی رد کرده بودند.

About Ariana News

Check Also

سیگر: بخش بزرگ کمک های امریکا در بیرون از افغانستان سرمایه گذاری شده است

(Last Updated On: September 23, 2018 5:18 pm)جان ساپکو رییس اداره بازرس ویژه امریکا برای …