خبرهای تازه

ملل متحد ازامضا قرارداد برای ایجاد حکومت وحدت ملی استقبال می کند

(Last Updated On: سپتامبر 22, 2014)

bm

 ملل متحد از امضا قرارداد بين دو کاندید ریاست جمهوری داکتر عبد الله  عبدالله و داکتر اشرف غنی

احمدزی برای ایجاد حکومت وحدت ملی به عنوان یک قدم مهم برای سوق دادن افغانستان به طرف دوره ثبات، استقبال می کند.

نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت: ” بی باوری در ماه های گذشته سبب تاثیرات منفی در

امنيت، اقتصاد و حکومت داری در افغانستان شده بود. وی اضافه کرد که: حاال وقت آن رسيده که تفاهم برای حکومت

وحدت ملی به سرعت تطبيق گردد . ملل متحد برای کمک به حکومت جدید متحد باقی ميماند..

About Ariana News

Avatar

Check Also

واکنش‌های تند به رهایی انس حقانی

(Last Updated On: نوامبر 12, 2019) رهایی انس حقانی و دوعضو کلیدی دیگر شبکه حقانی …