مقام های حکومتی به ریاست اجرایی خود را پاسخگو نمیدانند

(Last Updated On: ژوئن 12, 2017)

داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی میگوید که شمار زیادی از مقام های حکومتی به ریاست اجرایی خود را پاسخگو نمیدانند.

با گذشت نزدیک به ۳ سال از عمر حکومت وحدت ملی، رییس اجرایی از بی اعتنایی مقام های حکومتی به ریاست اجرایی سخن گفته و خویشتنداری ریاست اجرایی را برخاسته از مصلحت گرایی برای منافع مردم میداند.

آقای عبدالله میگوید، “بسیاری از مقامات حکومتی خود را پاسخگو به یک مرجع میدانند، مقاماتی هستند که بنابر فرصت های خاص تصامیم ریاست اجرایی و شواری وزیران را نادیده میگیرند که از این پس تحمل نخواهند شد.”

در همین حال، کوتاهی بر خواست های مردم و نا امنی از ناتوانی های است که رییس اجرایی آن را برای رهبران حکومت وحدت ملی قابل اعتراف میداند.

رییس اجرایی میگوید، “ما به حیث رهبران حکومت وحدت ملی باید معترف به این باشیم که در انجام وظیفه و خدمت به مردم افغانستان آنچه را که مردم مستحق بودند، نتوانستیم.”

عبدالله عبدالله، همچنان فاصله میان قشر سیاسی و مردم را از حکومت وحدت ملی در ۱۵ سال پسین بی پیشینه میداند.

وی میگوید، “قشر سیاسی افغانستان این فاصله را که گرفته اند، در ۱۵ سال اخیر هیچ حکومت شاهد آن نبوده است، این را نمیتوانیم به قشر سیاسی پیوند دهیم، باید ببینیم که چی کارهای شود تا فاصله میان مردم و حکومت کم شود.”

قبل از این نیز انتقادهای از عدم تطبیق تفاهمنامۀ حکومت وحدت ملی وجود داشت، اما این نخستین بار است که آقای عبدالله از بی اعتنایی برخی مقام های حکومت به ریاست اجرایی سخن میگوید.

About Ariana News

Avatar

Check Also

۱۵۰۰ عراده ملی بس در شهر کابل به فعالیت آغاز می‌کند

(Last Updated On: سپتامبر 23, 2019) به ارزش میلیون ها افغانی ایستگاه های ملی بس …