مسوولان بنیاد بیات به بيماران بیمارستان رابعۀ بلخی کمک نقدی توزیع کردند

(Last Updated On: ژانویه 23, 2013)

در ادامه روند کمک های بنیاد بیات خانم فاطمه لیا بیات از بیماران بیمارستان رابعۀ بلخی عیادت کرد و کمک نقدی اين بنياد را برای آنها توزیع كردند.

مسوولان در وزارت صحت با ابراز سپاس از این کمک ها خواهان ادامه ی این روند شدند.

رابعۀ بلخی از جملۀ بیمارستان های است که بیماران نسائی و ولادی نیز در آن تداوی می شوند.

داکتر کبیر امیری رییس صحت عامۀ کابل میگوید:

بنیاد بیات نهاد خیریۀ خصوصی می باشد که برای نجات زنده گی طفل و مادر در شماری از ولایت ها بیمارستان ها را ساخته است.

به گفتۀ وی مسوولان این بنیاد افزون بر عیادت بیماران در اوقات مختلف، برای آنها کمک های نقدی نیز کرده است.

داکترمسعوده رییس بیمارستان رابعۀ بلخی با ابراز سپاس از کمک خانم فاطمه لیا بیات بیان داشت که این نهاد برای بیمارستان پیش از این نیز کمک کرده و خواست تا برای حل مشکلات آن همکاری کند.

بیماران نیازمند بیمارستان رابعۀ بلخی از کمک های بنیاد بیات تشکری کردند.

بنیاد بیات پیش از این نیز برای بیمارستان رابعۀ بلخی چندین بار کمک کرده و در شماری از ولایت ها بیمارستان های طفل و مادر را ساخته است.

About ATN News

Avatar

Check Also

بازداشت یک مرد چهل ساله به اتهام نکاح اجباری با یک دختر زیر سن

(Last Updated On: ژانویه 17, 2020)پولیس بغلان یک مرد چهل ساله را به اتهام نکاح …