مراسم تحلیف رییس جمهور منتخب افغانستان دوشنبه هفته آینده تعیین شده است

(Last Updated On: سپتامبر 22, 2014)

Edare Omor

رییس کمیسیون برگزاری مراسم تحلیف درنشست خبری گفت است که دوشنبه هفته آینده داکتر اشرف غنی احمد زی مراسم سوگند وفاداری را با حضور نمایندگان کشورهای خارجی و چهره های مطرح افغانستان بجا خواهد کرد و رسماً برکرسی ریاست جمهوری تکیه خواهد زد.

آقای مدبر که مسوولیت برگزاری این مراسم را به عهده دارد همچنان یاد آور شد که وزارت خارجه کشور دعوت نامه به رییس جمهور و صدراعظم  کشور های خارجی برای اشتراک شان در مراسم تحلیف رییس جمهور منتخب افغانستان فرستاده است.

صادق مدبر رییس کمیسیون برگزاری مراسم تحلیف گفت:” مراسم تحلیف رییس جمهور منتخب آینده در روز دوشنبه هفته آینده یعنی هفتم میزان سال 1393 تعیین شده است”.

پس از مراسم تحلیف، حکومت افغانستان را دوتیم رهبری خواهد کرد یکی به حیث رییس جمهور و دیگر به حیث رییس اجرائیه گفتنیست که موقف رییس اجرائیه در مراسم تحلیف از سوی داکتر اشرف غنی احمدزی رییس جمهور منتخب افغانستاتن رسماً اعلام خواهد شد.

About Ariana News

Avatar

Check Also

دومین پیروزی برای تیم ملی کرکت زیر نزده سال افغانستان در جام جهانی

(Last Updated On: ژانویه 22, 2020) تیم ملی کرکت زیر سن نوزده سال افغانستان در …