مجلس نمایندگان رییس جمهور غنی را متهم به نقض قانون اساسی میکند

(Last Updated On: March 20, 2017 4:36 pm)

parliamentرئیس جمهور همواره قانون اساسی کشور را نقض کرده است، که این کار روند حکومت داری را با چالش روبرو ساخته است.

عملی نشدن قانون به گونۀ یکسان در کشور همواره چالش برانگیز بوده و یکی از عوامل عدم پیشرفت در کشور پنداشته میشود.

نمایندگان مردم در مجلس ازعملی نشدن قانون از سوی رئیس جمهور انتقاد میکنند و میگویند که ادامۀ کار سرپرستان در وزارت ها نقض آشکار قانون اساسی است و باید افراد تازه ای برای کرسی وزارت ها به مجلس نمایندگان معرفی شود.

شکیبا هاشمی، عضو مجلس نمایندگان ولایت کندهار میگوید، “در حالیکه رئیس جمهور گفته بود که قانون را به گونۀ جدی عملی میسازم، اما خودش قانون را نقض میکند و ادارۀ وزارت ها از سوی سرپرستان، خلاف قانون است و باید این موضوع پایان یابد.”

درهمین حال همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان میگوید که مواردی زیادی وجود دارد که رئیس جمهور قانون اساسی کشور را نقض کرده و باید به این کار اش پایان دهد.

وی میگوید، “قانون اساسی از سوی رئیس جمهور نه در یک مورد، بلکه در چندین مورد نقض شده است در حالیکه هیچ کسی حق نقض قانون اساسی کشور را ندارد و رئیس جمهور تصور نکند که یک شخص پاک خودش است.”

معاون اول مجلس نمایندگان تاکید می ورزد که روند استیضاح وزیران هیچ تغییر نخواهد کرد و در زمان مشخص آن وزیران از سوی مجلس نماینده گان استیضاح خواهند شد.

آقای همایون میگوید، “استیضاح وزیران تغییر نمیکند و این تصمیم در کمیسیون روسا در نتیجۀ رای گیری گرفته شده و اگر تغییر کند، زمینۀ استفاده جویی ها به وزیران فراهم میشود.”

نمایندگان مردم در مجلس تاکید می ورزند، که حکومت مکلف است تا برنامه های حکومت داری را بر بیناد قانون عملی سازند و چالش های موجود کشور را قربانی سازش ها و روابط نسازد.

گزارشگر: رفیع صدیقی

About Ariana News

Check Also

دادالله قانع: شب گذشته ۲۰ سرباز ارتش در فراه کشته شده اند

(Last Updated On: February 24, 2018 1:34 pm) دادالله قانع، عضو شورای ولایتی فراه تایید …