مجلس نمایندگان بر واردات دخانیات صد درصد مالیه وضع کرد

(Last Updated On: نوامبر 13, 2017)

مجلس نماینده گان طرح تعدیل ماده بیست قانون کنترول تنباکو و دخانیات را در اجندا گرفت.

رئیس  کمیسیون مالی و بودجه می گوید که این طرح ازسوی حکومت فرستاده شده و کمیسیون های این مجلس خواهان افزایش مالیه بر واردات دخانیات شده اند.

امیرخان یار، رئیس کمیسیون مالی و بودجه گفت: “بحث ها بر افزایش تعرفه واردات سگرت در کمیسیون ها صورت گرفته و سه کمیسیون خواهان افزایش سه صد درصد مالیه بر سگرت شده اند و تصمیم به دست شما است که تعدیل این ماده قانون را تصمیم بگیرید.”

درهمین حال شماری از نماینده گان مجلس خواهان منع واردات سگرت در کشور شدند.

رمضان بشر دوست، نماینده مردم کابل در مجلس اظهار داشت: “این قانون در سال های پیش نیز تصویب شد، اما از سوی رئیس جمهور توشیح نگردید و خواست من است که این موضوع از اجندا بیرون شود و واردات سگرت باید در کشور منع گردد واگر این تصمیم گرفته نمی شود من به رسم اعتراض نشست را ترک می کنم.”

سرانجام مجلس نماینده گان تعدیل ماده بیست قانون کنترول تنباکو و دخانیات را به رای گیری سپرد.

عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نماینده گان گفت: “تعدیل ماده بیست قانون دخانیات به رای گیری سپرده می شود و کسانی که خواستار صد در صد مالیه بر واردات دخانیات است کارت سبز و کسانی که خواهان سه صد فیصد مالیه هستند کارت سرخ.”

سرانجام تعدیل ماده بیست قانون کنترول تنباکو و دخانیات با وضع مالیه صد درصد  بر واردات دخانیات  ازسوی مجلس نماینده گان تصویب شد.

گزارشگر: رفیع صدیقی

About Ariana News

Check Also

رییس اجراییه کشور برای شرکت در نشست «مجمع جهانی اقتصادی» به سویس رفت

(Last Updated On: ژانویه 22, 2019) عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برای شرکت در نشست …