مجلس نماینده گان مقام های اداره ثبت احوال نفوس و کمیسیون انتخابات را استجواب کرد

(Last Updated On: می 28, 2018)

مجلس نماینده گان سرپرست دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات و رئیس اداره ثبت احوال نفوس را به علت چگونه گی توزیع شناسنامه های کاغذی و فهرست رای دهنده گان برای پاسخگویی فرا خواند.

شماری از نماینده گان مجلس مداخله حکومت در کار کمیسیون مستقل انتخابات  و ناامنی ها را از چالش های بزرگ در برابر برگزاری انتخابات عنوان می کنند.

محی الدین مهدی، نماینده مردم بغلان در مجلس نماینده گان گفت: “امنیت نیست و حکومت در کار کمیسیون مداخله می کند تذکره های جعلی توزیع میشود و جمعی از احزاب اعلامیه اخیر شان را اعلام می کنند و در انتخابات غیر شفاف افغانستان درپرتگاه سقوط خواهد رفت.”

 فاطمه عزیز، عضو مجلس نماینده گان بیان داشت:”در هر موضوع امنیت مهم است و تا هنگامی که امنیت تامین نشود انتخابات به گونه لازم برگزار نخواهد شد و موارد زیادی است که باید به آن پرداخته شود.”

درهمین حال سرپرست دبیر خانه کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که آماده گی های لازم برای برگزاری انتخابات گرفته شده است.

اورنگ زیب، سرپرست دبیر خانه کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت: “کمیسیون تمام آماده گی های خود را گرفته و سی و سه هزار کارمند برای ثبت نام استخدام کرده ایم و مجموعآ سه میلیون و بیست و دوهزار و چهار صد و بیست شش تن خود شان را ثبت نام کرده اند.”

با این حال اداره ثبت احوال نفوس می گوید که بربنیاد فیصله حکومت توزیع تذکره ورقی برای رای دهی آغاز شده، هرچند چالش های در این راستا وجود دارد.

همایون محتاط، رییس این اداره گفت:”ما تذکره را به عنوان کارت رای دهی انتخاب نکرده ایم و مشکلات آن را هم گفته ایم و وقتی تصمیم گرفته شد ما مکلف به تطبیق آن استیم درحالی که گفته ام که تذکره معتدد توزیع میشود و یک هزار و پنجاه و هفت تیم داریم و ظرفیت اضافه تیم را نداریم.”

با این حال به باور نماینده گان مردم در مجلس کار شیوه های که برای برگزاری انتخابات روی دست گرفته شده حکومت هیچ گاهی انتخابات شفاف و قابل قبول را در کشور برگزار نخواهد توانست.

گزارشگر: رفیع صدیقی 

About Ariana News

Avatar

Check Also

نگرانی از افزایش تلفات غیرنظامیان در کشور

(Last Updated On: جولای 16, 2019) نگرانی‌ها در میان شهروندان کشور از افزایش تلفات غیرنظامیان …