مجلس نماینده گان قانون کنترول تنباکو و دخانیات را تصویب کرد

(Last Updated On: ژانویه 6, 2014)

مجلس نماینده گان قانون کنترول تنباکو و دخانیات را با برخی تعدیلات در پنج فصل و 25 ماده تصویب کرد.

در این قانون به تصویب رسیده که وزارت مالیه مکلف است تا برای کنترول تنباکو و دخانیات تعرفه های گمرکی آنها را پنجاه درصد افزایش دهد و نیز در ماده ی از این قانون آمده که هرگاه شخصی در میان مردم و در ساحات سرپوشیده از دخانیات استفاده می کنند باید جریمه شود.

مجیب الرحمن څمکنی عضو کمیسیون صحت مجلس نماینده گان گفت:” این قانون برای کنترول دخانیات و تنباکو بسیار مهم است تا مردم هم در آینده از آن اجتناب کنند”.

اما شماری دیگر از اعضای مجلس نماینده گان خواهان افزایش بیشتر تعرفه های گمرکی در این قانو اند.

حبیبه دانش عضو مجلس نماینده گان خواهان افزایش دوصد فیصد تعرفه های کمرکی در واردات دخانیات است تا از تورید آن جلوگیری شود.

ازسوی هم عبیدالله رامین عضو مجلس نماینده گان میگوید:” افزایش تعرفه های دخانیات به ویژه سگرت  حد اقل صد فیصد بالا برده شود تا از ورود این پدیده در کشور تا حدی جلوگیری شود”.

اما گلالی نور صافی عضو این مجلس مخالف بلند بردن تعرفه های کمرکی در واردات دخانیات است وی میگوید:” هرگاه تعرفه ها مانند کشور های دیگر بالا برده شود تاجران ممکن است همین مواد را در پاکستان یا ایران محصول کنند و بعداً از طریق سرحد های مشترکی افغانستان با این کشور ها که اکثراً باز است دوباره به افغانستان بیاورند که این هم در حقیقت به ضرر کشور ما است”.

درهمین حال برخی دیگر از نماینده گان  مخالف تصویب این قانون اند و آنرا خلاف اصول اسلامی دانسته می گویند: استفاده ی هرگونه مواد نشه کننده از نظر اسلام حرام است.

مجید قرار عضو مجلس نماینده گان میگوید:” از این که این دخانیات حرام است و در اسلام هم ذکر شده پس چرا به آنچه حرام است برایش قانون تصویب کنیم”.

درهمین حال ملاتره خیل محمدی یکی از اعضای این مجلس تصویب این قانون را جفا با اصول اسلامی میداند و میگوید:” هر آنچیزی که به صحت، اعصاب و درمجموع به ضرر انسان باشد تصویب آن به عنوان قانون درست نیست و از لحاظ شرعی هم جواز ندارد”.

پس از بحث های زیاد قانون کنترول تنباکو و دخانیات در پنج فصل و 25 ماده تصویب شد.

About Ariana News

Avatar

Check Also

در پی حمله طالبان مسلح در کندز ۵ سرباز افغان کشته شدند

(Last Updated On: فوریه 17, 2020)در پی حمله طالبان مسلح بالای یک پاسگاه نیروهای ارتش …