خبرهای تازه

مجلس نماینده گان سند بودجه سال مالی ۱۳۹۹ را با اکثریت آرا تصویب کرد

(Last Updated On: ژانویه 22, 2020)

سرانجام پس از جنجال های فراوان، سند بودجه سال مالی با ۱۰۱ رای موافق و ۴۵ رای مخالف به تصویب رسید.

کمیسیون مالی و بودجه پارلمان می گوید که با تصویب بودجه، صلاحیت حکومت از کود نود و یک گرفته شده و پس از این حکومت نمیتواند پول های دیگر را دراین کود اضافه نماید.

مجلس نماینده گان روز چهارشنبه سند بودجه سال مالی ۱۳۹۹ را در آجندا شامل نمود تا سرنوشت این سند مهم روشن گردد.

شماری از اعضای مجلس در واکنش به عدم توازن در بودجه انکشافی و نیز چالش های که دراین سند وجود داشت، مانع گزارش دهی کمیسیون مالی و بودجه شدند و از عملکرد این کمیسیون انتقاد کردند.

سیدظاهر مسرور نماینده ی ولایت بلخ میگوید: “در شروع سال تقنینی اعضای کمیسیون مالی و بودجه ملی عمل نکردند و به همین علت انتقاد ها در برابر سند بودجه بیشتر است و نماینده گان مجلس اعتراض دارند.”

اما کمیسیون مالی و بودجه می گوید که هیچ خیانتی از سوی این کمیسیون در بودجه صورت نگرفته و پیشنهادات اعضای مجلس به گونهء کتبی به وزارت مالیه تسلیم داده شده است.

محمد عظیم محسنی رئیس کمیسیون مالی و بودجه گفت: “بیش از هفت صد مکتوب به ارتباط پیشنهادات وکیلان به وزارت مالیه فرستاده شده و وزارت مالیه صلاحیت دارد که شامل سند بودجه بسازند و باز ما را به خیانت متهم می کنند.”

با این حال مجلس نماینده گان سند بودجه را به رای گیری سپرد که با بیشتر از ۶۹ فیصد رای موافق تصویب شد.

هرچند پیش از این نگرانی هایی در باره مصرف پول های هنگفت از کود ۹۱ وجود داشت، اما کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان می گوید که با تصویب بودجه صلاحیت حکومت برای ازدیاد پول دراین کود سلب شده است.

درهمین حال این کمیسیون می گوید که تنها ۱۱ پروژه جدید در بودجه انکشافی افزود شده و بیش از پنج صد پروژه دیگر انتقالی هستند.

میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نماینده گان میگوید: ” سند بودجه ملی که بیش از چهارصد و بیست و هشت میلیارد افغانی است، که بیش از دوصد و هشتاد و نه میلیارد آن بودجه عادی و یک صد و سی و نه میلیارد آن بودجه انکشافی است.”

با تصویب بودجه اعضای مجلس نماینده گان از نهاد های بودجه یی می خواهند تا در مصرف بودجه انکشافی شان قانونی عمل کنند، درغیر آن با واکنش تند مجلس روبرو خواهند شد.

About Ariana News

Avatar

Check Also

به زودی یک هیئت همه شمول مذاکره کننده تشکیل خواهد شد – شورای عالی صلح

(Last Updated On: فوریه 27, 2020)یکی از معاونان شورای عالی صلح از ایجاد شورای عالی …