ماموریت حمایت قاطع از حکومت های موازی در افغانستان حمایت نمیکند

(Last Updated On: سپتامبر 21, 2015)

_77956234_77956233

ماموریت حمایت قاطع و ناتو به حمایتش از حکومت وحدت ملی ادامه می دهد و از حکومت های موازی حمایت نمی کند.

 

فرمانده عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو می گوید: جامعه بین المللی برای سال های متمادی به حضور و همکاری با افغانستان ادامه خواهد داد و طالبان نباید به این فکر باشند که آنها افغانستان را ترک می کنند.

 

وی از کابل و اسلام آباد می خواهد که با دشمن مشترک شان مبارزه مشترک کنند.

جنرال چهار ستاره امریکا که رهبری ماموریت جدید آموزشی و مشورت دهی ناتو برای نیروهای افغان بر دوش دارد، می گوید: این ماموریت از حکومت های موازی حمایت نمی کند.

جنرال جان کمپبل فرمانده عمومی حمایت قاطعمیگوید” تاکید می کنم که به حمایت تان از حکومت وحدت ملی ادامه دهید که بهترین کار برای پیشرفت افغانستان است. ماموریت حمایت قاطع و ائتلاف ناتو متعهد به ادامه حمایتش از حکومت وحدت ملی است و از حکومت های موازی حمایت نمی کند.”

کمپبل با آنکه از افزایش درگیری های طالبان و داعش سخن می زند، اما بر حضور دوامدار ناتو در افغانستان تاکید می کند.

 

آقای کمپبل میگوید” این فصل نبرد بخاطری شدید بوده است که طالبان می دانند که آخرین فرصت برای ثابت ساختن شان است. اما آنها به هیچ یک از اهداف راهبردی شان دست نیافته اند. ما برای سال های متمادی متعهد به کمک مالی به افغانستان هستیم. افغانها باید بدانند که حمایت قاطع و ناتو به حضورش در اینجا برای سال های زیاد ادامه خواهند داد.”

این جنرال ارشد امریکایی از جوانان افغان می خواهد که بجای ترک افغانستان به صفوف نیروهای امنیتی افغان برای یک آینده روشن بپیوندند.

 

فرمانده عمومی حمایت قاطع گفت”من از افغانهایی که کشور شانرا ترک می کنند، می خواهم که به نیروهای امنیتی افغان یکجا شوند این کشور به آنها نیاز دارد.”

 

کمپبل می گوید که روند صلح نیاز به زمان دارد، اما در فرجام باید یک راه حل سیاسی برای پایان جنگ افغانستان دریافت شود.

 

گزارش از فهیم نوری

 

About Ariana News

Avatar

Check Also

احتمال تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری

(Last Updated On: اکتبر 16, 2019) احتمال تأخیر در اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری …