خبرهای تازه

«قرارداد پروژه احداث جاده قیصار-لامان با دو شرکت خارجی به امضا خواهد رسید»

(Last Updated On: September 02, 2017 10:21 am)

وزارت فواید عامه میگوید، قرار است در آیندۀ نزدیک قرارداد پروژه احداث جاده قیصار–لامان با دو شرکت خارجی امضا شود.

وزارت فواید عامه قرارداد پروژه احداث بخش نخست و دوم جاده ی قیصار-لامان را با شرکت های چینایی و هندی امضا میکند.

این جاده با طول ۸۲ کیلومتر و هزینۀ ۸۵ میلیون دالر احداث میشود، حکومت ۱۰ درصد از پول این پروژه را به شکل ضمانت اخذ میکند.

مهدی روحانی، سخنگوی وزارت فواید عامه میگوید، “برنده گان داوطلبی تطبیق بخش نخست و دوم پروژه احداث جادۀ قیصار-لامان شرکت های چینایی و هندی است، کار این پروژه در ۲ سال و ۶ ماه تکمیل میشود.”

مسوولان در اتحادیه شرکت های ساختمانی میگویند، حکومت باید در این بخش به شرکت های داخلی هم سهم بدهد.

اعتبار خان زدران، عضو اتحادیه شرکت های ساختمانی میگوید، “اگر در این قراردادها زمینه برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران داخلی مهیا شود، کار این پروژه ها با سرعت پیش میرود چرا که شرکت های داخلی با مردم منطقه میتوانند بهتر کار کنند.”

مسوولان وزارت فواید عامه میگویند، تلاش میکنند تا برای شرکت های داخلی در این پروژه ها سهم بیشتر داده شود اما برخی پروژه ها از سوی کمک کننده ها به سطح جهانی داوطلبی میشود.

About Ariana News

Check Also

دیدبان پنتاگون در مورد پیشرفت جنگ افغانستان مشکوک است

(Last Updated On: February 17, 2018 3:10 pm) یک نهاد دیدبان پنتاگون به تازگی در …