خبرهای تازه

قرارداد های نفت وزارت دفاع بدون در نظر داشت قانون عقد شده اند

(Last Updated On: February 10, 2016 7:00 pm)

10

در قرار دادهای نفت وزارت دفاع ملی شفافیت در نظر گرفته نشده، و ده ها میلیون دالر به حکومت زیان رسیده است.

سندهای که به آریانا نیوز رسیده نشان می دهد که این قراردادها بدون در نظر داشت قانون تدارکات عقد شده و به شرکت های داوطلب که نرخ نازل تر را ارائه کرده اند از روند قرارداد ها بیرون کشیده شده اند.

درهمین حال دیده بان شفافیت، عقد این قرارداد ها را به افراد بلند پایه حکومتی و زورمندان نسبت داده می گوید که هیچ شفافیتی در عقد این قراردادها وجود نداشته است.

پس از افشا شدن موارد فساد در قرارداد نفت وزارت دفاع ملی چندی پیش از سوی کمیسیون ویژه، عقد قرارداد تازه نفت وزارت دفاع ملی هم غیرشفاف و بربنیاد روابط صورت گرفته و قانون تدارکات نادیده گرفته شده است.

سندهای که به آریانا نیوز رسیده نشان میدهد که در روند داوطلبی به شرکت های مشخص زمینه فراهم شده و با نرخ بلند قرارداد نفت وزارت دفاع ملی به این شرکت ها داده شده است و این شرکت ها عملا برای رسیدن مواد نفتی برای وزارت دفاع ملی کارشان را آغاز کرده اند.

دیدبان شفافیت ازعقد چنین قرارداد ها سخت انتقاد می کند و می گوید افراد بلند پایه دولتی و زورمندان هنوز هم در گرفتن قرارداد های بزرگ دخیل هستند.

سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفایت میگوید: “متاسفانه که اداره تدارکات در بخش شفاف ساختن پروسه قرارداد ها کار اساسی را انجام نداده و در قرارداد های وزارت دفاع ملی به شکلی تلاش شده تا قرارداد ها به همان شرکت های که گذشته خوب نداشته اند داده شود و نیز روشن نیست که مالکان این شرکت ها کی ها هستند و این کار بسیار نگران کننده است زیرا روند دواطلبی شفاف و باز صورت نگرفته است.”

این نهاد تاکید می ورزد که قرارداد های تازه وزارت دفاع ملی به نرخ بلند عقد شده و زمینه ضایع شدن ده ها میلیون دالر را فراهم کرده است.

سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت میگوید: “اگر پروسه شفاف و باز نباشد، زمینه سو استفاده را بیشتر میسازد و قرارداد نفت وزارت دفاع ملی به نرخ بلند صورت گرفته که ده ها میلیون دالر ضایع شده است و عقد چنین قرارداد ها به نرخ پائین و کیفیت خوب مواد سوخت باید انجام میشد که متاسفانه بنابر عدم شافیت پروسه افراد زورمند و کسانی که قدرت سیاسی دارند از پروسه به سود خود شان استفاده می کنند.”

در همین حال کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان هم از وجود فساد در عقد قرارداد های نفت وزارت دفاع ملی سخت ابراز نگرانی می کند و می گوید که این موضوع را به گونه کتبی نیز به نهادهای مسوول فرستاده است، اما برای جلوگیری از فساد در قرار داد نفت وزارت دفاع ملی کاری انجام نشده است.

همایون همایون رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان میگوید: “در این باره معلومات این است که کمیسیون دفاعی مجلس نمایندگان قرارداد تیل وزارت دفاع ملی نظارت و بررسی کرده ما در حدود یک ونیم ماه پیش مکتوبی به وزارت دفاع ملی و ریاست جمهوری ارسال کردیم و در آن واضح گفته شده که چقدر فساد در این قرارداد وجود دارد و در این فساد نه تنها داخلی ها بلکه خارجی ها هم دخیل هستند و قرارداد به کمپنی های مشخص داده شده و فساد گسترده وجود دارد که باید جلو آن گرفته شود.”

ازسویی هم کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از حکومت میخواهد تا این موضوع را به گونه جدی پیگیری کند.

عبدالعزیز آریایی عضو دبیر خانه کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید: “بررسی های ابتدایی نشان میدهد که مشکلاتی در اسناد قرارداد وجود دارد و نیاز به بررسی جدی است و پس از این هم مشکلاتی در قراردادی های وزارت دفاع ملی وجود داشت. خواست ما است که اداره تدارکات ملی اقدامات جدی در این راستا نماید تا جلو فساد گرفته شود.”

خواستم در این باره دیدگاه ارگ ریاست جمهوری در پیوند به فساد که گفته میشود در قرارداد نفت وزارت دفاع ملی وجود دارد داشته باشیم اما با تماس های مکرر موفق نشدیم.

گزارش از رفیع صدیقی

About Ariana News

Check Also

هشدار طالبان: جریان برق کابل را قطع نگه خواهیم داشت

(Last Updated On: March 19, 2018 9:14 pm)گروه طالبان هشدار داده است که اگر جریان …