قراردادهای لین انتقال برق کاسا هزار و سب استیشن ۵۰۰ کیلوولت ارغندی به امضا رسید

(Last Updated On: دسامبر 12, 2017)

به روز دوشنبه قرار داد آغاز کار عملی ساختمانی انتقال لین برق کاسا هزار بین شرکت برق افغانستان و دو شرکت هندی به ارزش بیش از 235 میلیون دالر به امضا رسید.

قرار است در درازای سه سال کار ساختمانی انتقال لین برق کاسا هزار تکمیل شود.

صدیق احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب می گوید که با پایان مطالعات پس از شش ماه کار ساختمان عملی پروژه انتقال برق کاسا هزار از قرغزستان و تاجیکستان به پاکستان از طریق افغانستان آغاز خواهد شد.

آقای عثمانی گفت: “در طول شش ماه منتظر استیم که کار مطالعات به پایان برسد بعد آن کار عملی این پروژه را آغاز می کنیم که 36 ماه زمان می برد که از 600 محله عبور می کند و مردم می توانند از امکانات مالی آن استفاده کند.”

برق کاسا هزار از قرغزستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان انتقال می یابد که 563 کیلومتر آن از شش ولایت افغانستان عبور می کند و بر هزاران خانواده در امتداد مسیر آن تاثیر مثبت اقتصادی خواهد داشت.

جمشید شیوم زاده، معین انرژی تاجیکستان در مورد اظهار داشت: “باور کامل دارم که روزی می رسد که برق را تحویل می دهیم و یک نتیجه خوب اقتصادی برای کشور های منطقه خواهد داشت.”

شنکی کمپبیل معاون بانک انکشاف آسیایی در افغانستان تاکید می ورزد که “بانک انکشاف آسیایی امسال یک پروژه ی را به ارزش بیش از 44 میلیون دالر منظور کرد که می تواند بزرگترین نیروگاه تولید برق خورشیدی را در افغانستان بسازد.”

در کنار این، قرار داد اعمار سب استیشن 500 کیلو ولت ارغندی نیز بین شرکت برق افغانستان و یک شرکت مشترک هندی و افغانی به ارزش بیش از 32 میلیون دالر به امضا رسید که کار آن در ماه جنوری 2018 آغاز و در درازای دو سال تکمیل خواهد شد. این برق از کابل به ولایت های جنوبی، شرقی و جنوب شرقی انتقال خواهد یافت.

About Ariana News

Avatar

Check Also

جف بزوس ده میلیارد دالر برای مبارزه با گرمای جهانی اهدا میکند

(Last Updated On: فوریه 18, 2020)ثروتمندترین مرد جهان و صاحب شرکت آمازون، جف بزوس ده …